พนักงานขับรถ ท.2 ขึ้นไป

พนักงานขับรถ ท.2 ขึ้นไป

พนักงานขับรถ ท.2 ขึ้นไป

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล budsaya.bw@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere

Loading

พนักงานขับรถ ท.2 ขึ้นไป

– สามารถทำงานหนักได้ ยกของหนักได้

– มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

– มีความซื่อสัตย์ ไม่ลักขโมย

– สามารถทนแรงกดดันได้ มีความขยัน

– มีใบขับขี่ประเภท ท.2  ขึ้นไป

– ไม่ดื่มสุราหรือสารเสพติด

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล budsaya.bw@gmail.com

บริษัท แม็กซ์โฮมแอนด์ เดคอคร์ จำกัด

จำหน่ายวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง SCG