พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

พนักงานบัญชี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล contact@nycvisa.org

  • พนักงานประจำ
  • Anywhereประกาศรับสมัครงาน

ตำแหน่ง พนักงานบัญชี   1 ตำแหน่ง

 

คุณสมบัติ

1. อายุ 23 -30 ปีขึ้นไป (ไม่จำกัดเพศ)

2. จบการศึกษาระดับปวส – ปริญญาตรี ( บัญชี )

3. มีความสามารถในการใช้งานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมพื้นฐานที่ต้องใช้ภายในสำนักงาน MS Office

4. สามารถไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ ในกรณีที่ต้องติดต่อยื่นเอกสารตามกระทรวง หรือหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

5. มีความรอบคอบ และกระตือรือร้นในการทำงาน

6. มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ทำงานเข้ากับคนอื่นได้

7. สามารถทำงานภายใต้ความกดดัน มีความอดทนต่องาน

8. สามารถแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี

 

หน้าที่และความรับผิดชอบ

1. จัดเตรียม และจัดทำเอกสาร

2. ประสานงานกับผู้ร่วมงานทั้งภายใน และภายนอกแผนก

3. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าด้านตามใบเสร็จ

4. ติดต่องานตามสถานที่ราชการที่เกี่ยวข้อง เช่น สำนักงานจัดหางาน, ประกันสังคม

5. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

 

*** ส่งใบสมัคร พร้อมเอกสาร มาที่ Email :  contact@nycvisa.org  ( สมัครงานบัญชี )/ แผนกบุคคลจะติดต่อกลับหลังจากได้รับเอกสารและนัดสัมภาษณ์

 

 

ส่งใบสมัคร พร้อมหลักฐาน

1. รูปถ่ายขนาด 1 นิ้ว 1 รูป

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

4. สำเนาวุฒิการศึกษา

5. หนังสือรับรองประวัติการทำงาน (ถ้ามี)

 

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล contact@nycvisa.org

บริษัท เอ็นวายซี วีซ่า แอนด ์ ทรานสเลชั่น จำกัด

รับทำวีซ่า และ งานแปล