Project Coordinator

Project Coordinator

Project Coordinator

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล aunriya@ensurecomm.com

Loading

Project Coordinator

ตำแหน่งงาน : Project Coordinator จำนวน 1 อัตรา เงินเดือนเริ่มต้นที่ 20,000 – 25,000 / เดือน
ทำงานที่วัชรพล สุขาพิบาล 5
หน้าที่รับผิดชอบ
1. วางแผนงานของบริษัท โดยการกำหนดพันธกิจของบริษัท จุดแข็ง จุดอ่อน โอกาสและอุปสรรคของบริษัท เป้าหมาย กลยุทธ์ แผนงาน วิธีการปฏิบัติงาน ตลอดจนการประเมินผล และควบคุมการทำงานร่วมกับฝ่ายต่างๆ ของบริษัท
2. มอบหมายอำนาจหน้าที่ความรับผิดชอบในการดำเนินงานให้แก่ผู้จัดการฝ่ายต่างๆ ติดตาม และประเมินผลการทำงานอย่างต่อเนื่อง
3. ประสานงานให้ทุกฝ่ายทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด
4. รับผิดชอบต่อการทำงานของทุกฝ่าย
5. เป็นประธานในที่ประชุมผู้บริหารทุกครั้ง และเป็นผู้ชี้ขาดในกรณีที่ในที่ประชุม หาข้อยุติไม่ได้
6. จัดทำระบบคอมพิวเตอร์เพื่อใช้ในการดำเนินงานร่วมกับทุกฝ่าย
7. รายงานผลการดำเนินงานและความคืบหน้าเป็นระยะต่อลูกค้า
8. สรุปผลการดำเนินงานของบริษัทต่อทีมบริหาร
9. ให้ความรู้และคำแนะนำแก่ลูกค้า
10. จัดทำแผนและกลยุทธ์การพัฒนาธุรกิจ
คุณสมบัติ
*อายุ 28-35ปี
*วุฒิการศึกษาปริญญาตรีสาขาการจัดการ หรือการตลาด สาขาบริหารธุรกิจ แลอื่นๆที่เกี่ยวข้อง
*มีประสบการณ์ในการทำงานจะรับพิจาณาเป็นพิเศษ
*มีความรับผิดขอบ และสามารถทนต่อแรงกดดันจากการทำงานได้
ผลตอบแทนที่จะได้รับ
1.ปรับเงินเดือนหลังผ่านช่วงทดลอง งาน (ขึ้นกับตำแหน่งงาน)
2.ปรับเงินเดือนประจำปี (ตามการประเมิน)
3.การอบรมพิเศษต่างๆ
4.ประกันสังคม
รายละเอียดกิจการโดยทั่วไป
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจบริการ ผลิตสินค้า สื่อสิ่งพิมพ์และสื่อโฆษณาทุกชนิด และบริการรับจัดงานแสดงสินค้าและบริการทุกประเภท (ออร์แกไนซ์) รวมถึงการถ่ายทำโฆษณาและวิดีโอ หรือ พรีเซนเตชั่นต่างๆ การออกแบบด้านกราฟฟิค และดีไซน์ เป็นต้น

หากสนใจสามารถส่ง Resume และผลงาน (ถ้ามี)
มาที่ Email : Careers@ensurecomm.com (คุณอัญริญาณ์ ศิระพุฒิโรจน์)

 

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล aunriya@ensurecomm.com

บริษัท เอ็นชัวร์ คอมมูนิเคชั่น จำกัด

212/82 ม.2 ต.ในเมือง อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

Aunriya Sirapudtirod1
โพสต์โดย
Aunriya Sirapudtirod