ผู้จัดการฝึกหัด

ผู้จัดการฝึกหัด

ผู้จัดการฝึกหัด

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล smindcompany@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • กรุงเทพมหานคร
  • 23000-30000++ (ตามประสบการณ์) บาท / เดือน
ผู้จัดการฝึกหัด

รายละเอียดงาน
-วางแผนการจัดการคลินิกให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์
-ประสานงานกิจกรรมที่จัดโดยคลินิก และผลิตภัณฑ์ที่เกี่ยวข้อง ให้บรรลุตามที่ได้รับมอบหมาย
-ดูแลผลประกอบการคลินิกให้เป็นไปตามเป้าหมายกำหนด
-ดูแลประสานงานบุคลากรที่เกี่ยวข้อง ทั้งพนักงานภายในคลินิก และบุคลากรภายนอก
-จัดการด้านงานบริการให้เป็นตามมาตราฐานกำหนด
-จัดการ ควบคุม ตรวจสอบการเบิก จ่าย สต็อคสินค้า ยาเวชภัณฑ์ให้ถูกต้อง และเกิดสภาพคล่องเสมอ
-จัดการดูแลทรัพย์สินทุกประเภทของคลินิก
-บริหารจัดการบุคลากรที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปตามข้อกำหนดและเป้าหมายของบริษัท
-ดูแลภาพรวม ความสะอาดเรียบร้อย และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ในคลินิก
-เป็นผู้ประสานงานโครงการต่างๆของคลินิก
-จัดทำเอกสาร สรุปงบประมาณ ยอดขาย และเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้อง

คุณสมบัติของผู้สมัคร
-ระดับการศึกษา ปริญญาตรีขึ้นไป
-มีประสบการณ์ทำงานด้านธุรกิจบริการ หรือธุรกิจทางสุขภาพใดๆ 2 ปีขึ้นไป
-มีบุคลิกภาพดี มนุษยสัมพันธ์ดี ยิ้มแย้มแจ่มใส รักงานบริการ มีทักษะการสื่อสารที่ดี
-มีความสามารถในการประสานงานที่เป็นเลิศเพื่อให้ผลลัพธ์จามที่ได้รับมอบหมาย
-มีความขยัน ซื่อสัตย์ อดทน รับแรงกดดันได้ และพร้อมเรียนรู้สิ่งใหม่ๆ
-มีทักษะการใช้ Google Drive, Google Doc, Google sheet, Microsoft word, Microsoft excel, Google calendar
-สื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สวัสดิการ
-เบี้ยขยัน
-โบนัสประจำปี
-ประกันสังคม
-วันพักร้อน วันหยุดประจำปี
-สวัสดิการรับการให้คำปรึกษาทางจิตวิทยาเพื่อสุขภาพจิตที่ดี
**ความก้าวหน้าในตำแหน่ง(ปรับเงินเดือนตามความก้าวหน้า)**

เวลาทำงาน
12:00-20:00
5-6 วัน/สัปดาห์

 

ติดต่อสมัครงาน
ส่งเอกสารแนะนำตัวพร้อมระบุ “เงินเดือนที่คาดหวัง” E-mail:smindcompany@gmail.com

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล smindcompany@gmail.com

บริษัท เอส ไมนด์ จำกัด

ซอยอินทรามระ3 แขวงสามเสนใน เขตพญาไท กรุงเทพมหานคร

HR SMIND
โพสต์โดย
HR SMIND