เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล mjgrand@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere
  • ตามตกลง บาท / เดือน


คุณสมบัติ เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยกรบุคคล
1.เพศหญิง อายุ 25 ขึ้นไป
2.จบการศึกษาระดับ ปริญญาตรี  สาขาบริหารธุรกิจการจัดการ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
3.มีประสบการณ์ การทำงานเกี่ยวกับงานบุคคล เอกสารงานบุคคล กาจัดทำเงินเดือน และ การแจ้งเข้าแจ้งออกประกันสังคม
4.มีความรู้เกี่ยวกับงานการจัดทำเอกสารการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก เพื่อรวบรวมส่งสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน
5. มีความรู้เกี่ยวกับการทำและบันทึกข้อมูล ภงด.1 และ ภงด.1 ก.
6.มีความสามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft Excell ,Power point ได้ดี
8.มีใจรักองค์กร มีทัศนคติที่พร้อมจะพัฒนาศักยภาพของตนเองไปพร้อมกับผู้อื่น
9.มีมนุษยสัมพันธ์ที่ดี สามารถทำงานร่วมกับคนในองค์กรได้
10.มีความตั้งใจ เชื่อฟัง ผู้บังคับบัญชา ตามสายงานได้

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล mjgrand@gmail.com

บริษัท เมเจอร์แกรนด์ ฟู๊ด แอนด์ เบเวอเรจ จำกัด

ธุรกิจเฟรนไชด์เดอะพิชช่า คอมปะนี และ สเวนเซ่นส์

Major grand Food
โพสต์โดย
Major grand Food