รับสมัครพนักงานหลายอัตรา

รับสมัครพนักงานหลายอัตรา

รับสมัครพนักงานหลายอัตรา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล ptt_petchnamake@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • 11,000 บาทขึ้นไป บาท / ปี

Loading

รับสมัครพนักงานหลายอัตรา

Ø อายุ 18-40 ปี

Ø วุฒิ ม.3,ปวช,ปวส,ปริญญาตรี

Ø มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

Ø มีประสบการณ์

และความสามารถจะ

ได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

Ø สามารถปฏิบัติงานได้ตามสาขาที่กำหนด

Ø ปตท. บ้านทุ่ม

Ø ปตท.บึงหนองโคตร

Ø ปตท.หนองใหญ่(ศรีจันทร์)

Ø ปตท.บ้านเป็ด

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล ptt_petchnamake@hotmail.com

บริษัท เพชรน้ำเอกปิโตรเลียม จำกัด

489 ม.1 ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000