ช่างไฟฟ้าติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

ช่างไฟฟ้าติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

ช่างไฟฟ้าติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

รายละเอียดการสมัครงาน gmail.com.

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Loading

ช่างไฟฟ้าติดตั้งแผงโซล่าเซลล์

เวลาปฏิบัติงาน : 6 วัน
จันทร์ – ศุกร์ เวลา 08.30 – 17.00 น.
เสาร์  09.00 – 16.00 น.

รายละเอียดงาน

-ติดตั้งแผงโซล่าเซลล์บนหลังคา โรงงาน อาคาร บ้าน และ บนพื้นดิน
-เดินระบบท่อร้อยสายไฟ

-ติดตั้งอุปกรณ์ระบบงาน
-งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.         เพศ ชาย  อายุ  18 ขึ้นไป

2.         วุฒิ ปวช. – ปริญญาตรี สาขาไฟฟ้า และสาขาที่เกี่ยวข้อง

3.         มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ ขยันซื่อสัตย์ มีไหวพริบ

4.         สามารถใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำนักงานได้

5.         มีประสบการณ์ มากกว่า 1 ปี (พิจารณาเป็นพิเศษ)

6.         สามารถอ่านแบบระบบไฟฟ้าได้

7.         สามารถคำนวณค่าไฟได้เบื้องต้น

8.         สามารถใช้โปรแกรม Ms Office ได้ เช่น Word , Excel

9.         มีรถยนต์หรือมอเตอร์ไซค์ของตนเอง

10.      มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีสามารถ ทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี

11.      ขยัน อดทน สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้

12.       มีความคิดริเริ่มสร้างสรรค์ ละเอียดรอบคอบ มีความกระตือรือร้น และสามารถแก้ปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี

13.      สามารถออกทำงานนอกพื้นที่ได้

รายละเอียดการสมัครงาน gmail.com.

บริษัท เบสท์โปร กรีนพาวเวอร์ จำกัด
Bestprogreenpower
โพสต์โดย
Bestprogreenpower