พนักงานเขียนแบบ (Draftman)

พนักงานเขียนแบบ (Draftman)

พนักงานเขียนแบบ (Draftman)

รายละเอียดการสมัครงาน gmail.com.

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
พนักงานเขียนแบบ (Draftman)

เงินเดือน

·     ตามประสบการณ์ / ตามตกลง

 

รายละเอียดงาน

1.         เขียนแบบโดยใช้โปรแกรม Auto Cadได้ ในส่วนของระบบผลิตกระแสไฟฟ้าจากพลังงานทดแทน(SolarRooftop ) หรืองานที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามแบบมาตราฐานสากล

2.         งานที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร

1.         เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป

2.         วุฒิ ปวช. ขึ้นไป สาขาไฟฟ้ากำลัง  หรืออื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

3.         มีประสบการณ์ด้านงานเขียนแบบมา 1 ปี ขึ้นไป

4.         มีประสบการณ์ด้านงานเขียนแบบโครงการก่อสร้างอาคารและ ระบบผลิตกระแสไฟฟ้าพลังงานทดแทน ( Solar Rooftop ) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

5.         สามารถเขียนแบบโดยใช้โปรแกรม Auto Cad  หรือโปรแกรมพื้นฐานทั่วไป

6.         สามารถขับรถได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

7.         มีทัศนคติที่ดีในการทำงาน พร้อมกับเรียนรู้และพัฒนาองค์ความรู้ตลอดเวลา

8.         สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้

สวัสดิการ

·      ประกันสังคม (เมื่อผ่านโปร)

·      ประกันอุบัติเหตุ

·      ค่าน้ำมัน/ค่าสึกหรอ ( บางตำแหน่ง / บางกรณี )

·      ค่าที่พัก (กรณีออกต่างจังหวัด)

·      ทำงานจันทร์- เสาร์

·      เวลา 08.00-17.00 น.

รายละเอียดการสมัครงาน gmail.com.

บริษัท เบสท์โปร กรีนพาวเวอร์ จำกัด
Bestprogreenpower
โพสต์โดย
Bestprogreenpower