พนักงานบังคับคดี จำนวน 1 ตำแหน่ง

พนักงานบังคับคดี จำนวน 1 ตำแหน่ง

พนักงานบังคับคดี จำนวน 1 ตำแหน่ง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tepphasuk_kk@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามตกลง บาท / ปี


1.  เพศชาย

2.  จบการศึกษาระดับ ปวส. ขึ้นไป

3. ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

4.  มีความละเอียดรอบคอบ, ซื่อสัตย์, อดทน, กระตือรือร้นในการทำงาน, มีมนุษยสัมพันธ์ดี

5.  สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้

6.  ขับรถยนต์ได้และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

7.  อายุไม่เกิน  30  ปี

8.  ยื่นใบสมัครด้วยตนเอง

9.  รับสมัครถึงวันที่  31  มีนาคม  2567

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล tepphasuk_kk@hotmail.com

บริษัท เทพผาสุก จำกัด เลขที่ 227/67 ถนนประชาสโมสร ตำบลในเมือง อำเภอเมืองขอนแก่น จังหวัดขอนแก่น

บริการด้านกฎหมาย

onuma.pit
โพสต์โดย
onuma.pit