Graphic designer& UX/UI

Graphic designer& UX/UI

Graphic designer& UX/UI

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล cattaleeya.feb65@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
Graphic designer& UX/UI

ลักษณะงาน

– ออกแบบ Website / Mobile application
– ทำ User research เพื่อเก็บความต้องการของผู้ใช้มาวิเคราะห์เพื่อใช้ในการ design
– ออกแบบ Wireframe, Clickable prototype จัดทำ Usability Test
– ออกแบบส่วนที่เป็น Graphic design ที่เหมาะสม
– ทำงานร่วมกับทีม Programmer, Product Manager และ Marketing
– ออกแบบและสร้างสรรค์ Artwork สำหรับสื่อออนไลน์และออฟไลน์ เช่น ภาพประกอบเนื้อหา, สื่อโฆษณาทุกแพลตฟอร์ม และกราฟิกอื่นๆ
– รับผิดชอบการตัดต่อ Video และ motion graphic

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล cattaleeya.feb65@gmail.com

บริษัท เทค แคร์ โซลูชั่น จำกัด
Cattleeya.TCS
โพสต์โดย
Cattleeya.TCS