creative manager

creative manager

creative manager

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล manit.t@korawins.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
creative manager

รับสมัคร 1 อัตรา ไม่จำกัดเพศ อายุ 30-40 ปี

ปริญญาตรี/โท ทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิก ออกแบบ นิเทศศิลป์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

มีประสบการอย่างน้อย 2-3 ปี

คิดรูปแบบและคอนเซปของโครงการที่ได้รับหมายได้อย่างสร้างสรรค์

มีภาวะผู้นำ สามารถบริหารจัดการบุคลากรในทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มีทัศนะคติที่ดี สามารถทำงานร่วมกันเป็นทีมได้

มีความคิดสร้างสรรค์ในงาน Creative งานด้านออกแบบ สื่อโฆษณา

มีทักษาะการใช้ โปรแกรม Adobe ต่างๆและอื่นๆที่เกี่ยวข้องเป็นอย่างดี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล manit.t@korawins.com

บริษัท เค เมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด

อาคารขอนแก่น อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์, เลขที่ 999, ห้อง 529-534

kmedical
โพสต์โดย
kmedical