creative manager

creative manager

creative manager

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล manit.t@korawins.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามที่ตกลง บาท / เดือน
creative manager

รับสมัคร 1 อัตรา (ไม่จำกัดเพศ) อายุ 30-40 ปี

เงินเดือน ตามตกลง

ปริญญาตรี/ปริญญาโท ทางด้านคอมพิวเตอร์กราฟฟิค/ออกแบบ/นิเทศศิลป์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

มีทักษะประสบการณ์อย่างน้อย 2-3 ปี

คิดรูปแบบและคอนเซปของงานที่ได้รับหมอบหมายได้อย่างสร้างสรรค์

มีภาวะความเป็นผู้นำ สามารถบริหารจัดการบุคคลากรในทีมได้อย่างมีประสิทธิภาพ

มีทัศนะคติที่ดี มีความคิดสร้างสรรค์

มีทักษษะการใช้โปรแกรม Adobe ต่างๆ และอื่นๆที่เกี่ยวข้องได้เป็นอย่างดี

สวัสดิการ

– ประกันสังคม

– โบนัสประจำปี

– สัมมนาท่องเที่ยวประจำปี

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล manit.t@korawins.com

บริษัท เค เมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด

อาคารขอนแก่น อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์ เลขที่ 999 ถนนศรีจันทร์

kmedical
โพสต์โดย
kmedical