พนักงานบัญชีทั่วไป

พนักงานบัญชีทั่วไป

พนักงานบัญชีทั่วไป

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล manit.t@korawins.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามที่ตกลง บาท / ปี

Loading

พนักงานบัญชีทั่วไป

วุฒิการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาบัญชี
ไม่จำกัดเพศ อายุ 23 ปีขึ้นไป
ประสบการณ์ด้านบัญชี 1-2 ปี
สามารถใช้โปรแกรม Microsoft office ได้
มีมนุษย์สัมพันธ์ดี ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบสูง
มีทักษะการสื่อสาร เจราจาต่อรอง การประสานงานกับบุคคลอื่น

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล manit.t@korawins.com

บริษัท เค เมดิคอล (ไทยแลนด์) จำกัด

อาคารขอนแก่น อินโนเวชั่น เซ็นเตอร์, เลขที่ 999, ห้อง 529-534

kmedical
โพสต์โดย
kmedical