เจ้าหน้าที่ QC จำนวน 2 อัตรา , พนักงานรถปั๊มปูน (ด่วนมากๆ)

เจ้าหน้าที่ QC จำนวน 2 อัตรา , พนักงานรถปั๊มปูน (ด่วนมากๆ)

เจ้าหน้าที่ QC จำนวน 2 อัตรา , พนักงานรถปั๊มปูน (ด่วนมากๆ)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล KPAC-HR@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere

Loadingชาย อายุ 23-35 ปี วุฒิ ปวส. ขึ้นไป หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง / มีความรับผิดชอบ มีทักษะการวางแผน เจรจา ละเอียดรอบครอบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี / สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ / ขับรถกะบะได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ / มีประสบการณ์งานควบคุมคุณภาพผลิตคอนกรีตพิจารณาพิเศษ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล KPAC-HR@hotmail.com

บริษัท เคแพคอินเตอร์เทรด จำกัด

156 หมู่ 5 ถ.มิตรภาพ ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000