ธุรการฝ่ายควบคุมคุณภาพคอนกรีต , เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ด่วนมาก)

ธุรการฝ่ายควบคุมคุณภาพคอนกรีต , เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ด่วนมาก)

ธุรการฝ่ายควบคุมคุณภาพคอนกรีต , เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ด่วนมาก)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล KPAC-HR@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere


เพศหญิง อายุ 30 ปีขึ้นไป

-มีความระเอียดรอบคอบ  – มีประสบการด้านการทำงานขึ้นไป

– แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้

– สามารถเริ่มงานได้ทันที

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล KPAC-HR@hotmail.com

บริษัท เคแพคคอนสตรัคชั่น จำกัด

156 หมู่ 5 ถ.มิตรภาพ ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000