เจ้าหน้าที่โฟร์แมนภาคสนาม (ด่วนมาก)

เจ้าหน้าที่โฟร์แมนภาคสนาม (ด่วนมาก)

เจ้าหน้าที่โฟร์แมนภาคสนาม (ด่วนมาก)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล KPAC-HR@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere

Loading

เจ้าหน้าที่โฟร์แมนภาคสนาม (ด่วนมาก)

โฟร์แมนภาคสนาม

ชาย อายุ 25-35 ปี วุฒิ ปวช. ปวส. ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธาโดยตรง / มีความรับผิดชอบ มีทักษะการวางแผน เจรจา ละเอียดรอบครอบ / สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ / ขับรถกะบะได้ และมีใบอนุญาตขับขี่พิจารณาพิเศษ / มีประสบการณ์งานผลิตคอนกรีต งานก่อสร้างถนนหรืองานที่เกี่ยวข้องพิจารณาพิเศษ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล KPAC-HR@hotmail.com

บริษัท เคแพคคอนสครัตชั่น จำกัด

ผลิต และจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ

HR-KPAC
โพสต์โดย
HR-KPAC