ธุรการก่อสร้าง (ด่วน)

ธุรการก่อสร้าง (ด่วน)

ธุรการก่อสร้าง (ด่วน)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล KPAC-HR@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere
ธุรการก่อสร้าง (ด่วน)

หญิง อายุ 25 ปี เป็นต้นไป วุฒิ ปวช.ปริญาตรี เป็นต้น

-มีความรู้ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานกับ หน่วยงานราชการและเอกชน

-ทำหนังสือส่งหน่ายงานราชการและเอกชน

-จัดทำเอกสาร / มีความละเอียดรอบคอบ

-เอกสารอื่นๆเกี่ยวกับการก่อสร้าง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล KPAC-HR@hotmail.com

บริษัท เคแพคคอนกรีต 2004 จำกัด

ผลิต และจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ

HR-KPAC
โพสต์โดย
HR-KPAC