เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตคอนกรีต (ด่วน)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตคอนกรีต (ด่วน)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตคอนกรีต (ด่วน)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล KPAC-HR@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere
เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตคอนกรีต (ด่วน)

ชาย อายุ 23-50 ปี ไม่จำกัดวุฒิ อ่านออก-เขียนได้ในระดับดี / สามารถใช้คอมพิวเตอร์เบื้องต้นเป็น /มีความละเอียดรอบคอบ ตรงต่อเวลา / มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย / ทำงานภายใต้แรงกดดัน  มีประสบการณ์ฝ่ายผลิตคอนกรีต จะพิจารณาพิเศษ / ขอคนที่สามารถเริ่มงานได้ทันที

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล KPAC-HR@hotmail.com

บริษัท เคแพคคอนกรีต 2004 จำกัด

ผลิต และจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ

HR-KPAC
โพสต์โดย
HR-KPAC