เจ้าหน้าที่ QC (ด่วนมาก)

เจ้าหน้าที่ QC (ด่วนมาก)

เจ้าหน้าที่ QC (ด่วนมาก)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล KPAC-HR@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere

Loading

เจ้าหน้าที่ QC (ด่วนมาก)

ชาย อายุ 23-35 ปี วุฒิ ปวส. ขึ้นไป สาขาวิศวกรรมโยธาหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง / มีความรับผิดชอบ มีทักษะการวางแผน เจรจา ละเอียดรอบครอบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี / สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้ / ขับรถกะบะได้ และมีใบอนุญาตขับขี่ / มีประสบการณ์งานควบคุมคุณภาพผลิตคอนกรีตพิจารณาพิเศษ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล KPAC-HR@hotmail.com

บริษัท เคแพคคอนกรีต 2004 จำกัด

ผลิต และจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ

HR-KPAC
โพสต์โดย
HR-KPAC