เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ด่วน)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ด่วน)

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ด่วน)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล KPAC-HR@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere

Loading

เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (ด่วน)

วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการขาย การตลาด คอมพิเตอร์ หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง มี
ประสบการณ์ด้านงานขายอย่างน้อย 1 ปี
ความรู้เกี่ยวกับการขาย/ความรู้เกี่ยวกับเรื่องคอนกรีตเบื่องต้นและผลิตภัณฑ์
มีทักษะการเจรจาต่อรอง/การนำเสนอการขาย/การใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์
มีใจรักงานบริการ/บุคลิกภาพดี/มนุษยสัมพันธ์ดี
สามารถเดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้
ขับรถยนต์ได้ มีรถยนต์เป็นของตนเอง และมีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล KPAC-HR@hotmail.com

บริษัท เคแพคคอนกรีต 2004 จำกัด

ผลิต และจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ

HR-KPAC
โพสต์โดย
HR-KPAC