วิศวกรรมโยธา (ด่วนมากๆๆๆๆ)

วิศวกรรมโยธา (ด่วนมากๆๆๆๆ)

วิศวกรรมโยธา (ด่วนมากๆๆๆๆ)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล KPAC-HR@hotmail.com

 • พนักงานประจำ
 • Anywhere
วิศวกรรมโยธา (ด่วนมากๆๆๆๆ)

คุณสมบัติ

 • ชาย อายุ 25 – 35 ปี
  วุฒิ ป.ตรี สาขาวิศวกรโยธาโดยตรง
  มีใบประกอบวิชาชีพวิศวกร หรือใบ กว.
  มีความรับผิดชอบ มีทักษะการวางแผน เจรจา ละเอียดรอบครอบ
  สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานนอกสถานที่ได้
  มีประสบการณ์งานผลิตคอนกรีต งานก่อสร้างถนนหรืองานที่เกี่ยวข้องพิจารณาพิเศษ
  ขับรถกะบะได้ และมีใบอนุญาตขับขี่

รายละเอียดงาน

 • วางแผนและควบคุมดูแลการก่อสร้าง
  ให้เป็นไปตามแผนที่กาหนด
 • ควบคุมและตรวจสอบงานของผู้รับเหมา ถอดแบบก่อสร้าง
  ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณ
  ทำแผนงานประจำโครงการ พร้อมรายงานแผนต่อผู้บังคับบัญชา
  งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล KPAC-HR@hotmail.com

บริษัท เคแพคคอนกรีต 2004 จำกัด

ผลิต และจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ และวัสดุก่อสร้างอื่นๆ

HR-KPAC
โพสต์โดย
HR-KPAC