ธุรการฝ่ายควบคุมคุณภาพคอนกรีต (ด่วนมาก)

ธุรการฝ่ายควบคุมคุณภาพคอนกรีต (ด่วนมาก)

ธุรการฝ่ายควบคุมคุณภาพคอนกรีต (ด่วนมาก)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล KPAC-HR@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere


หญิง อายุ 25 ปีขึ้น วุฒิ ปริญาตรี  / มีความอดทนและสามารถทำงานที่รับมอบหมายได้ อย่างตรงต่อเวลา / ใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี สามารถใช้โปรแกรมทั่วไปและ Excel ได้เป็นอย่างดี / รักการเรียนรู้ มีความรับผิดชอบ มีความละเอียดรอบคอบ / ทำงานภายใต้แรงกดดัน หรือ รับแรงกดดันได้ดี / มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล KPAC-HR@hotmail.com

บริษัท เคแพคคอนกรีต 2004 จำกัด

156 หมู่ 5 ถ.มิตรภาพ ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000