เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตคอนกรีต

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตคอนกรีต

เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตคอนกรีต

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล KPAC-HR@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere

Loadingชาย อายุ 23-50 ปี ไม่จำกัดวุฒิ อ่านออก-เขียนได้ในระดับดี / มีประสบการณ์  พิจารณาพิเศษ / มีความตรงต่อเวลา ขยัน ซื่อสัตย์ อดทน  และทำงานล่วงเวลาได้

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล KPAC-HR@hotmail.com

บริษัท เคแพคคอนกรีต 2004 จำกัด

156 หมู่ 5 ถ.มิตรภาพ ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000