พนักงานขับรถปั๊มปูน (ด่วนมาก)

พนักงานขับรถปั๊มปูน (ด่วนมาก)

พนักงานขับรถปั๊มปูน (ด่วนมาก)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล KPAC-HR@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere

Loadingชาย อายุ 23-50 ปี ไม่จำกัดวุฒิ อ่านออก-เขียนได้ในระดับดี / มีประสบการณ์ และมีใบอนุญาตขับขี่ ท.2 พิจารณาพิเศษ / สามารถเดินทางต่างจังหวัด และทำงานล่วงเวลาได้

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล KPAC-HR@hotmail.com

บริษัท เคแพคคอนกรีต 2004 จำกัด

156 หมู่ 5 ถ.มิตรภาพ ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000