ธุรการฝ่ายควบคุมคุณภาพคอนกรีต (ด่วนมาก)

ธุรการฝ่ายควบคุมคุณภาพคอนกรีต (ด่วนมาก)

ธุรการฝ่ายควบคุมคุณภาพคอนกรีต (ด่วนมาก)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล KPAC-HR@hotmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere


– เพศชาย -เพศหญิง อายุ 25  ปีขึ้นไป ระดับการศึกษา ป.ตรี เป็นต้นไป ประสานการทำงานกับเจ้าหน้าที่ QC และ เจ้าหน้าที่แล็ปคอนกรีต

–  ประสานงานขอ Mix Design

– พูดจาฉะฉาน  มีความรับผิดชอบต่อหน้าที่

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล KPAC-HR@hotmail.com

บริษัท เคแพคคอนกรีต 2004 จำกัด

156 หมู่ 5 ถ.มิตรภาพ ต.สำราญ อ.เมืองขอนแก่น จ.ขอนแก่น 40000