Project Engineer

Project Engineer

Project Engineer

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล info@kkeworldwide.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Loading

Project Engineer

Project Engineer
คุณสมบัติ
-วุฒิการศึกษาระดับ ป.ตรี วิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้า, อิเล็กทรอนิกส์
ประสบการณ์ตั้งแต่ 0 – 5 ปี ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
-มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานไฟฟ้าในโรงงาน หรือการออกแบบเครื่องจักร จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
-สามารถออกแบบ และวิเคราะห์ระบบไฟฟ้า การติดตั้ง Solar cell ได้
-สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานต่างจังหวัด
-สามารถสื่อสารได้ดี

หน้าที่รับผิดชอบ
-ออกแบบ และเขียนแบบระบบไฟฟ้า และเครื่องจักร กำหนดตำแหน่งการติดตั้ง รวมถึงเลือกวัสดุที่ใช้ในการออกแบบ ให้มีความเหมาะสม
-จัดเลือกอุปกรณ์ ที่ใช้ในระบบที่ได้รับการออกแบบไว้ ให้เหมาะสมกับคุณภาพงาน
-จัดทำแผนร่วมกับผู้บังคับบัญชาให้งานสามารถเดินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพ รวดเร็ว และอยู่ภายในเวลาและงบประมาณที่จำกัด
-ติดตามงานกับทีมผู้รับเหมา/ทีมผู้ผลิต/ผู้ขาย ให้งานเดินไปตามแผนที่ได้ระบุไว้ และ แก้ไขปัญหาหน้างานที่เกิดขึ้น
-สรุปผลการดำเนินงานร่วมกับผู้บังคับบัญชา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล info@kkeworldwide.com

บริษัท เคเคเอ็นเนอร์จี รีซอร์สเซส จำกัด
kke123456
โพสต์โดย
kke123456