Sale Engineer

Sale Engineer

Sale Engineer

รายละเอียดการสมัครงาน kigintergroup.com.

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Loading

Sale Engineer

Sale Engineer
คุณสมบัติ
-ปริญญาตรีวิศวกรรมศาสตร์ สาขาไฟฟ้ากำลัง, สาขาอิเล็กทรอนิกส์, สาขาเครื่องกล หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
-มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานขาย หรือไฟฟ้าในโรงงาน หรือการออกแบบเครื่องจักร 1 ปีขึ้นไป จะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ
-มีศิลปะ และทักษะในการคุยกับลูกค้าจะพิจาณาเป็นพิเศษ
-สามารถเดินทางไปปฏิบัติงานในต่างจังหวัด

หน้าที่รับผิดชอบ
-หาลูกค้าใหม่ ๆ และออกแบบระบบโครงการ นำเสนอขายโครงการงาน Solar ให้ลูกค้าใหม่
-กำหนดรายละเอียดของอุปกรณ์ที่ใช้ในโครงการ จัดเลือกอุปกรณ์ ที่ใช้ในระบบที่ได้รับการออกแบบไว้แล้ว
-จัดทำแผนร่วมกับผู้บังคับบัญชา ในการบริหารลูกค้าและทำตลาดงาน Solar
-ติดตามการดำเนินงานของโครงการให้เป็นไปตามเป้าหมายที่ได้รับ และดูแลทีมงานใต้บังคับบัญชาให้ทำงานให้ได้ตามเป้าหมาย
-สรุปผลการดำเนินงานกับทางผู้บังคับบัญชา และแก้ไขปัญหาหน้างานที่เกิดขึ้น
-ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมายอื่นจากผู้บังคับบัญชา

รายละเอียดการสมัครงาน kigintergroup.com.

บริษัท เคเคเอ็นเนอร์จี รีซอร์สเซส จำกัด
kke123456
โพสต์โดย
kke123456