📣รับสมัครงาน ด่วน!!!📣 นิสสัน เคเคที ขอนแก่น เปิดรับพนักงานตำแหน่ง ช่างยนต์ 2 อัตรา,เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ 1 อัตรา,เจ้าหน้าที่บุคคล 1 อัตรา,เจ้าหน้าที่รับรถ(SA) 1 อัตรา

📣รับสมัครงาน ด่วน!!!📣 นิสสัน เคเคที ขอนแก่น เปิดรับพนักงานตำแหน่ง ช่างยนต์ 2 อัตรา,เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ 1 อัตรา,เจ้าหน้าที่บุคคล 1 อัตรา,เจ้าหน้าที่รับรถ(SA) 1 อัตรา

📣รับสมัครงาน ด่วน!!!📣 นิสสัน เคเคที ขอนแก่น เปิดรับพนักงานตำแหน่ง ช่างยนต์ 2 อัตรา,เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ 1 อัตรา,เจ้าหน้าที่บุคคล 1 อัตรา,เจ้าหน้าที่รับรถ(SA) 1 อัตรา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrkktkhonkaen01@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere

Loading

ช่างยนต์ 2 อัตรา,เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ 1 อัตรา,เจ้าหน้าที่บุคคล 1 อัตรา,เจ้าหน้าที่รับรถ(SA) 1 อัตรา

📣รับสมัครงาน ด่วน!!!📣   นิสสัน เคเคที ขอนแก่น เปิดรับพนักงานตำแหน่ง ช่างยนต์ 2 อัตรา,เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ 1 อัตรา,เจ้าหน้าที่บุคคล 1 อัตรา,เจ้าหน้าที่รับรถ(SA) 1 อัตรา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hrkktkhonkaen01@gmail.com

บริษัท เคเคที ขอนแก่น จำกัด
hrkktkhonkaen
โพสต์โดย
hrkktkhonkaen