หัวหน้าประจำจุด คลังสินค้า J&Tบ้านแฮด

หัวหน้าประจำจุด คลังสินค้า J&Tบ้านแฮด

หัวหน้าประจำจุด คลังสินค้า J&Tบ้านแฮด

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.greatexpress@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
จ้าหน้าที่ประสานงาน (ภาษาจีน)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
– บริหารจัดการพัสดุในคลัง
– ดูบริหารพนักงาน
– สามารถพูดคุยและติดต่อประสานงานกับลูกค้า
– ดำเนินการและบริหารจัดการที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติ
– ชาย อายุ22-35 ปี
– จบการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป
– สามารถขับรถยนต์และมีใบขับขี่รถยนต์
– มีไหวพริบดีเเละมีความกระตือรือร้น
– สามารถเเก้ไขสถานการณ์เฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี
– มีความยืดหยุ่นในการทำงาน
– มีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความกระตือรือร้น
– สามารถทำงานภายใต้เเรงกดดันได้เป็นอย่างดี
– สามารถทำงานต่างจังหวัดได้
– ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์
– สถานที่ปฎิบัติงานคลังสินค้า J&T อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
สามารถสมัครโดยส่งResume มาที่ hr.greatexpress@gmail.com หรือโทร 043-004662

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.greatexpress@gmail.com

บริษัท เกรท เอ็กซ์เพรส จำกัด

บริษัทให้บริการขนส่งพัสดุ

greatex-press
โพสต์โดย
greatex-press