เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน

เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน

เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.greatexpress@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
จ้าหน้าที่ประสานงาน (ภาษาจีน)

ลักษณะงาน
1.บันทึกบัญชี
2.ติดตามและชำระค่าใช้จ่ายของบริษัท
3.ตั้งเบิกงบประมาณ
4.นำส่งภาษี

คุณสมบัติ
1.ชาย/หญิง อายุ 22-35 ปี
2. ต้องสำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาการบัญชี ซึ่งคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
3. มีคุณวุฒิไม่ต่ำกว่าอนุปริญญาหรือประกาศนียบัตรวิชาชีพชั้นสูง (ปวส.) ทางการบัญชีหรือเทียบเท่าหรือมีคุณวุฒิปริญญาตรีทางการบัญชี บริหารธุรกิจหรือเทียบเท่าจากสถาบันการศึกษาซึ่งคณะกรรมการการอาชีวศึกษาและคณะกรรมการการอุดมศึกษารับรอง
4. มีความซื่อสัตย์ในหน้าที่เนื่องจากทำงานเกี่ยวกับการเงิน
5. มีความรับผิดชอบต่อวิชาชีพในการนำเสนอข้อมูลทางบัญชีที่เชื่อถือได้ถูกต้องรวดเร็วและมีประโยชน์อย่างแท้จริงในการตัดสินใจ
6. มีความรอบคอบ มีวิจารณญาณ เพื่อพิจารณาหาหลักปฏิบัติที่เหมาะสม และส่งผลกระทบในด้านลบให้น้อยที่สุดแก่หน่วยงานหรือองค์กรที่เกี่ยวข้อง
7. รับผิดชอบในการพัฒนาตนเองและให้ความร่วมมือในการพัฒนาวิชาชีพและสังคม
8. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ มีประสบการณ์ในด้านโปรแกรม sof.tware บัญชี มีความรู้ภาษาอังกฤษตามสมควร มีความรู้ระบบภาษีของไทย
9.ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่

สามารถสมัครได้ด้วยตนเองที่ 19/1 ถนนกลางเมือง ตำบลในเมือง อำเภอเมือง จังหวัดขอนเเก่น (ติดกับร้านข้าวต้มแป๊ะตี๋)  ส่งเรซูเม่มาที่ email  hr.greatexpress@gmail.com  โทร 043004662

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล hr.greatexpress@gmail.com

บริษัท เกรท เอ็กซ์เพรส จำกัด

บริษัทให้บริการขนส่งพัสดุ

greatex-press
โพสต์โดย
greatex-press