เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ ประจำ คลังสินค้า J&Tบ้านแฮด

เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ ประจำ คลังสินค้า J&Tบ้านแฮด

เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ ประจำ คลังสินค้า J&Tบ้านแฮด

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล recruitment.greatexpress@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
จ้าหน้าที่ประสานงาน (ภาษาจีน)

หน้าที่ความรับผิดชอบ
– ตรวจสอบ เสนอแนะ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน
– วิเคราะห์แผนและโครงการและ กำกับดูแล ให้ลูกจ้างในหน่วยงานที่รับผิดชอบปฏิบัติตามข้อบังคับ
– แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเกี่ยวกับทางด้านความปลอดภัยเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดจากเหตุอันจะทำให้เกิดความไม่ปลอดภัยในการทำงาน
– ดูแลความปลอดภัยภายในบริษัท
– ตรวจสอบสาเหตุและวิเคราะห์การประสบอันตราย การเจ็บป่วยหรือการเกิดเหตุเดือดร้อนรำคาญอันเนื่องจากการทำงาน
– รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลจัดทำรายงาน
– งานอื่น ๆ ที่ได้รับหมาย
คุณสมบัติ
– ชาย/หญิง อายุ 25-35 ปี
– จบการศึกษาระดับปริญญาตรีสาขาอาชีวอนามัยและความปลอดภัยหรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
– มีประสบการณ์ทำงานจะพิจารณาเป็นพิเศษและใบประกาศจป.วิชาชีพ
– มีความกระตือรือร้น
– มีความยืดหยุ่นในการทำงาน
– สามารถทำงานภายใต้เเรงกดดันได้เป็นอย่างดี
– ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์
– สถานที่ปฎิบัติงานคลังสินค้า J&T อ.บ้านแฮด จ.ขอนแก่น
สามารถสมัครโดยส่งResume มาที่ hr.greatexpress@gmail.com หรือโทร 043-004662

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล recruitment.greatexpress@gmail.com

บริษัท เกรท เอ็กซ์เพรส จำกัด

บริษัทให้บริการขนส่งพัสดุ

greatex-press
โพสต์โดย
greatex-press