พนักงานช่าง 1 อัตรา

พนักงานช่าง 1 อัตรา

พนักงานช่าง 1 อัตรา

รายละเอียดการสมัครงาน docs.google.com.


พนักงานช่างยนต์

หน้าที่/ความรับผิดชอบ :

1.ซ่อมรถยนต์ให้ลูกค้า
2. ประสานงานกับฝ่ายพนักงานรับรถและภายในองค์กร
3. ให้การบริการลูกค้าที่มาใช้บริการ
4. งานด้านเอกสารต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติผู้สมัคร :
1. เพศชาย อายุ 21-35 ปี
2. วุฒิปวช. ขึ้นไป ช่างยนต์ เทคนิคยานยนต์ หรือ การฝึกอบรมช่างซ่อมรถยนต์จากสถาบันพัฒนาฝีมือแรงงาน 680 ชม.ขึ้นไป
3. มีทักษะการซ่อมรถยนต์ หรือเคยผ่านการฝึกงานทวิภาคีฮอนด้า จะพิจารณาเป็นพิเศษ
4. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

5. มีความระมัดระวัง มีวินัยในตนเอง

6. พ้นภาระทางทหารจะพิจารณาเป็นพิเศษ

รายละเอียดการสมัครงาน docs.google.com.

บริษัท ฮอนด้ามะลิวัลย์ จำกัด สำนักงานใหญ่

1111 ม.1 ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น

HR Honda MALIWAN
โพสต์โดย
HR Honda MALIWAN