ผู้จัดการฝ่ายขาย

ผู้จัดการฝ่ายขาย

ผู้จัดการฝ่ายขาย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล esan.sale1122@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Loading

ผู้จัดการฝ่ายขาย

เงินเดือน : ตามโครงสร้างบริษัทหรือตามตกลง
– บริการทางด้านการขายตามมาตรฐานการขาย
– ปฏิบัติตามขั้นตอนการทำงานของพนักงานขาย
– หาลูกค้ามุ่งหวังและติดตามเพื่อบรรลุเป้าหมายการขาย
– ออกเยี่ยมลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่อย่างต่อเนื่องเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างบริษัทและลูกค้า

คุณสมบัติอื่นๆ
– มีความขยัน อดทน
– มีความขยัน รักในงาน
– มีความกระตืนรือร้นในการทำงาน
– มีความสื่อสัตย์ สุจริต ตรงต่อเวลา
– มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดีต่อเพื่อนร่วมงาน
– มีความรับผิดชอบในงานที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล esan.sale1122@gmail.com

บริษัท อีสาน ออโตโมบิล จำกัด

301 หมู่ 1 ถนนมิตรภาพ ต.บ้านไผ่ อ.บ้านไผ่ จ.ขอนแก่น 40110