Supervisor และ Call Center

Supervisor และ Call Center

Supervisor และ Call Center

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล bb44a2@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Loadingบริษัท อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้า เซอร์วิสเซส จำกัด (EDS) ดำเนินธุรกิจด้านงานบริการ ติดตั้ง บำรุงรักษาเครื่องรับบัตรเครดิต มีความประสงค์รับสมัครพนักงาน ในตำแหน่งและคุณสมบัติ ดังนี้…
ตำแหน่ง :Supervisor และ Call Center
จำนวนที่รับอย่างละ 1 ตำแหน่ง
สถานที่ปฏิบัติงาน : ขอนแก่น
เงินเดือน(บาท) : ตามตกลง
เวลาทำงาน : สามารถทำงานเป็นกะได้
อายุ :ไม่เกิน 30 ปี
การศึกษา :ป.ตรีทุกสาขา
คุณสมบัติ
1.มีความรับผิดชอบสูง/ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย/ตรงต่อเวลา
2.การสื่อสารที่ถูกต้องเหมาะสมทำงานร่วมกับทีมได้
3.มีไหวพริบ แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี
4.สามารถใช้คอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ใช้ Microsoft Office,Excel เป็นต้น
5.สามารถปรับตัวและจัดลำดับความสำคัญได้
6.ทำงานเป็นทีมและทำงานร่วมกับผู้อื่นได้เป็นอย่างดี
– รายละเอียดเพิ่มเติมแจ้งตอนสัมภาษณ์ วิธีการรับสมัคร เข้ามากรอกเอกสารสมัครงานที่บริษัท
สมัครได้ตั้งแต่ วันจันทร์ – วันเสาร์ เวลา 08.30 – 17.00
สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมโทร. คุณจักรินทร์ คำทา โทร.095-7139916

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล bb44a2@gmail.com

บริษัท อิเล็กทรอนิกส์ ดาต้า เซอร์วิสเซส จำกัด (EDS)

ศูนย์ขอนแก่น