senior developer ประจำจังหวัดขอนแก่น

senior developer ประจำจังหวัดขอนแก่น

senior developer ประจำจังหวัดขอนแก่น

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล suthida_s@electronicshell.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
full stack require framework vuejs ,html

senior developer ประจำจังหวัดขอนแก่น( Node Js, TypeScript, JavaScript )
หน้าที่
– ออกแบบ พัฒนา และดูแล เว็บแอปพลิเคชั่นด้วย framework (react,vuejs,nestjs,nodejs)
– ดูแล วางแผน และประสานงานระหว่างคนในทีม
คุณสมบัติ
– มีความรู้ ความสามารถ หรือสนใจในการพัฒนาโมบาย แอปพลิเคชั่น cross platform 2 ปี ขึ้นไป
– ชำนาญการพัฒนา Mobile App ด้วย React Native ,Swift,Android Studio,Java,CSS หรือ framework อื่นๆ
– มีความรู้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นให้ responsive
– ออกแบบและจัดการระบบ server
– มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ และยอมรับฟังความคิดเห็นของคนในทีม
– หากสามารถไปทำงานต่างจังหวัดได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
รายละเอียดงาน และ สวัสดิการ
– เงินเดือนตามประสบการณ์และความสามารถ (30k++)
– มีประสบการ์ด้านการออกแบบฐานข้อมูล (mysql,postgres,mongoDB)
– มีความชำนาญด้านการใช้ version control
– ทำงาน จันทร์-ศุกร์ 09.00น – 18.00 น. วันหยุดตามธนาคาร
– สถานที่ทำงาน : ใกล้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อนถึงสามแยกโคลัมโบ
หากสนใจสามารถส่ง CV หรือ Portfolio github มาที่
theerut_b@electronicshell.com หรือโทร 093-120-0504
suthida_s@electronicshell.com หรือโทร 093-020-8932

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล suthida_s@electronicshell.com

บริษัท อิเลคทรอนิกส์ เชลล์ จำกัด
Lukkana Phasuk
โพสต์โดย
Lukkana Phasuk