senior developer ประจำจังหวัดขอนแก่น

senior developer ประจำจังหวัดขอนแก่น

senior developer ประจำจังหวัดขอนแก่น

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล pattanan_p@electronicshell.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Loading

full stack require framework vuejs ,html

senior developer ประจำจังหวัดขอนแก่น( Node Js,TypeScript,JavaScript )
หน้าที่
– ออกแบบ พัฒนา และดูแล เว็บแอปพลิเคชั่นด้วย framework (react,vuejs,nestjs,nodejs)
– ดูแล วางแผน และประสานงานระหว่างคนในทีม
คุณสมบัติ
– มีความรู้ ความสามารถ หรือสนใจในการพัฒนาโมบาย แอปพลิเคชั่น cross platform 2 ปี ขึ้นไป
– ชำนาญการพัฒนา Mobile Appด้วย React Native ,Swift,Android Studio,Java,CSS หรือ framework อื่นๆ
– มีความรู้ในการพัฒนาเว็บแอปพลิเคชั่นให้ responsesive
– ออกแบบและจัดการระบบserver
– มีความเป็นผู้นำ กล้าตัดสินใจ และยอมรับฟังความคิดเห็นของคนในทีม
รายละเอียดงาน และ สวัสดิการ
– เงินเดือนตามประสบการณ์และความสามารถ (30k++)
– มีประสบการ์ด้านการออกแบบฐานข้อมูล (mysql,postgres,mongoDB)
– มีความชำนาญด้านการใช้ version control
-ทำงาน จันทร์-ศุกร์ 8.30น – 17.30 น. วันหยุดตามธนาคาร
-สถานที่ทำงาน : ใกล้มหาวิทยาลัยขอนแก่น ก่อนถึงสามแยกโคลัมโบ
หากสนใจสามารถส่ง CV หรือ Portfolio github มาที่
pattanan_p@electronicshell.com หรือโทร 094-368-7540

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล pattanan_p@electronicshell.com

บริษัท อิเลคทรอนิกส์ เชลล์ จำกัด
Lukkana Phasuk
โพสต์โดย
Lukkana Phasuk