เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (พิจารณาจากผู้มีประสบการณ์ตรงสายงานเท่านั้น)

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (พิจารณาจากผู้มีประสบการณ์ตรงสายงานเท่านั้น)

เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (พิจารณาจากผู้มีประสบการณ์ตรงสายงานเท่านั้น)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล i-net5@intro.co.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย

รายละเอียดงานหน้าที่ความรับผิดชอบ

– ขอคนมีประสบการณ์โดยตรง

– สามารถต่อรองราคาได้ดี

– รับการวิเคราะห์ใบขอให้ซื้อ

– ส่งใบขอเสนอราคาไปยังผู้ขายหลายๆแหล่ง

– รับวิเคราะห์ใบขอให้เสนอราคาจากผู้ขาย

– เลือกผู้ขายที่เสนอราคาและเงื่อนไขต่างๆ ที่ดีที่สุด และอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ

– ขอคนมีประสบการณ์โดยตรง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– ต่อลองราคาเก่ง ประหยัดงบประมาณบริษัทได้

– มีความรับผิดชอบ ละเอียดรอบคอบ

– มีทักษะในการสื่อสารและมนุษยสัมพันธ์ดี

– สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ต่างๆได้เป็นอย่างดี

เงินเดือน

13000 – 14000

– ต่อลองราคาเก่ง ประหยัดงบประมาณบริษัทได้มีการประเมินการปรับเงินเดือน

เวลาในการทำงาน

– ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์  จันทร์ – ศุกร์

– หยุด (เสาร์ – อาทิตย์)

– ทำงาน 08.00 น. – 17.00 น.

ติดต่อสอบถามได้ที่เบอร์ 084-9523871 คุณกรรณิกา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล i-net5@intro.co.th

บริษัท อินโทร (นอร์ท อีสเทิร์น) จำกัด

สอบเทียบเครื่องมือในโรงงานอุตสาหกรรม และ หน่อยงานของรัฐ