บจก.อันดามันเวฟ มาสเตอร์ เปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง ไกด์ทัวร์ทางทะเล, เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการประจำท่าเรือ, เด็กเรือ, Operator, เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ประจำท่าเรือ, พนักงานขับรถตู้ ร่วม (ด่วน)

บจก.อันดามันเวฟ มาสเตอร์ เปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง ไกด์ทัวร์ทางทะเล, เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการประจำท่าเรือ, เด็กเรือ, Operator, เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ประจำท่าเรือ, พนักงานขับรถตู้ ร่วม (ด่วน)

บจก.อันดามันเวฟ มาสเตอร์ เปิดรับสมัครพนักงาน ตำแหน่ง ไกด์ทัวร์ทางทะเล, เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการประจำท่าเรือ, เด็กเรือ, Operator, เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ประจำท่าเรือ, พนักงานขับรถตู้ ร่วม (ด่วน)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล bkkhrandaman@gmail.com

  • พนักงานประจำ
  • ภูเก็ต

ไกด์ทัวร์ทางทะเล

ตำแหน่ง  ไกด์ทัวร์ทางทะเล    จำนวน   2  อัตรา

– เพศ  ชาย / หญิง

– อายุ  20 – 40 ปี

– วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.-ปริญญาตรี สาขาที่เกี่ยวข้อง (การท่องเที่ยว / การโรงแรม)

– หากมีประสบการณ์ในสายงานที่เกี่ยวข้อง จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีบัตรประจำตัวมัคคุเทศก์

– มีความรู้ และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาจีนได้ดี

– มีหน้าที่ดูแล และแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับทัวร์ทางทะเล

– สามารถนำทัวร์อยู่บนเรือสปีดโบ๊ทได้

– มีทักษะสามารถว่ายน้ำได้ดี

– เป็นผู้รักงานการบริการ ยิ้มแย้ม แจ่มใส อัธยาศัยดี

 

ตำแหน่ง   เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ประจำท่าเรือ  (พร้อมเริ่มงานได้ทันที)    จำนวน    3     อัตรา

– เพศ  ชาย

– อายุ  22 – 45 ปี

– วุฒิการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป

– มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

– มีทักษะด้านการว่ายน้ำ

– สามารถทำงานบนเรือ และกลางแจ้งได้

– สามารถทำงานเป็นทีม และพร้อมเรียนรู้งานใหม่ๆได้ดี

– สามารถไปปฏิบัติงานที่สาขาอื่นได้ในบางครั้ง (จ.กระบี่, จ.ภูเก็ต, เกาะพีพี)

หน้าที่ – ความรับผิดชอบ

– ดูแลงานด้านเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

– ช่วยเหลืองานต่างๆ ตามที่ผู้จัดการท่าเรือได้มอบหมายให้ปฏิบัติงาน

– อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในการขึ้นลงเรือ

– ดูแลช่วยเหลือลูกค้าขนกระเป๋าสัมภาระต่างๆลงเรือ – ขึ้นท่าเรือ และจัดเรียงกระเป๋าสัมภาระต่างๆบนเรือให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

– ดูแลความเรียบร้อย และทำความสะอาดบนเรือ และบริเวณท่าเรือ

– อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ตำแหน่ง   เด็กเรือ, เด็กท้ายเรือ  (พร้อมเริ่มงานได้ทันที)    จำนวน    4     อัตรา

– เพศ  ชาย

– อายุ  22 – 40 ปี

– วุฒิการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป

– มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

– มีทักษะด้านการว่ายน้ำ

– สามารถทำงานบนเรือ และกลางแจ้งได้

– สามารถทำงานเป็นทีม และพร้อมเรียนรู้งานใหม่ๆได้ดี

– สามารถไปปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ในบางครั้ง

– ดูแลช่วยเหลือด้านการดึงเรือ ผูกเชือกเรือบางครั้ง

– ดูแลความเรียบร้อย และทำความสะอาดบนเรือ และบริเวณท่าเรือ

– ช่วยเหลืองานต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ตำแหน่ง   Operator       จำนวน   2  อัตรา

– เพศ  ชาย / หญิง

– อายุ  18 – 30 ปี

– วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีความรู้ และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

– มีหน้าที่ให้ข้อมูลกับลูกค้า และเอเย่นต์ต่างๆ ทางโทรศัพท์

– บันทึก  Booking ลงระบบข้อมูล

– คอนเฟิร์ม /ตอบแชทและไลท์กับลูกค้า, เอเย่นต์ต่างๆ

– จัดรถรับ-ส่งลูกค้า

– มีความรู้ ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำนักงานได้ดี

 

ตำแหน่งงาน  เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ประจำท่าเรือ    จำนวน  3  อัตรา

– เพศ ชาย / หญิง

– อายุ  23 – 35 ปี

– วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

– หากมีประสบการณ์ด้านมัคคุเทศก์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีความรู้ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

– ดูแลอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการที่ท่าเรือ

– มีหน้าที่ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการแนะนำลูกค้า ขึ้น-ลงเรือ

– สามารถปฏิบัติงานบนเรือได้ในบางครั้ง

– มีทักษะความสามารถว่ายน้ำได้ดี

– สามารถไปปฏิบัติงานที่สาขาอื่นได้ในบางครั้ง (จ.ภูเก็ต, จ.กระบี่, เกาะพีพี)

– มีบุคลิกภาพ และอัธยาศัยดี สุภาพ ยิ้มแย้ม แจ่มใส

– เป็นผู้รักงานการบริการ

 

ตำแหน่ง   พนักงานบัญชี     จำนวน  1  อัตรา

– เพศ ชาย / หญิง    สัญชาติ ไทย

– อายุ  23 – 35 ปี

– วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย  2-3 ปีขึ้นไป

– มีความรู้ ความสามารถการใช้โปรแกรมบัญชีได้ดี

– สามารถทำปิดงบได้

– สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

– มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

– เป็นผู้รักงานการบริการ

 

ตำแหน่งงาน  พนักงานขับรถตู้  รับ-ส่งลูกค้า   (รถร่วม)  จำนวน หลายอัตรา

– ชาย / หญิง

– ไม่มีประวัติอาชญากรรม

– สุขภาพร่างกายแข็งแรง  ไม่มีโรคประจำตัว

– มีงานรับ-ส่งลูกค้าให้ประมาณ  2-3 รอบ /วัน

– สามารถขับรถรับ-ส่งลูกค้าภายในจังหวัดภูเก็ตได้ดี

– มีใบอนุญาตขับขี่, มี พ.ร.บ., มีประกันรถ ถูกต้องตามกฎหมาย
– สุภาพเรียบร้อย ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
– มีความรู้เส้นทางในภูเก็ตเป็นอย่างดี
– มีความรู้ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– ทำประจำ หรือไม่ประจำ ตามตกลง

 

สวัสดิการ                      – มีชุดยูนิฟอร์ม    –  มีประกันสังคม  – มีที่พักฟรี (บางตำแหน่งงาน)

วิธีการสมัครงาน (สัมภาษณ์งานทางโทรศัพท์) :   ส่งเอกสารสมัครงานทาง  E-mail: [email protected]  หรือ ID LINE: 021154199 เอกสารสมัครงานอย่างละ 1 ชุด :

1. ประวัติส่วนตัว (Resume)

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

4. สำเนาวุฒิการศึกษา  / ใบระเบียนผลการศึกษา

5. ใบผ่านงาน / ใบฝึกงาน

6. รูปถ่ายปัจจุบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : Tel . 02-1154199, 090-9204182  Line ID: 021154199   วันจันทร์-ศุกร์  เวลา 09.00-17.00 น.

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล bkkhrandaman@gmail.com

บริษัท อันดามันเวฟ มาสเตอร์ จำกัด

ให้บริการเดินเรือขนส่ง และนำเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต-กระบี่