บจก.อันดามันเวฟ มาสเตอร์ เปิดรับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง Operator, พนักงานต้อนรับและรับจอง,เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการประจำท่าเรือ,พนักงานบัญชีลูกหนี้,พนักงานขับรถตู้/รถมินิบัส (ด่วน)

บจก.อันดามันเวฟ มาสเตอร์ เปิดรับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง Operator, พนักงานต้อนรับและรับจอง,เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการประจำท่าเรือ,พนักงานบัญชีลูกหนี้,พนักงานขับรถตู้/รถมินิบัส (ด่วน)

บจก.อันดามันเวฟ มาสเตอร์ เปิดรับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง Operator, พนักงานต้อนรับและรับจอง,เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการประจำท่าเรือ,พนักงานบัญชีลูกหนี้,พนักงานขับรถตู้/รถมินิบัส (ด่วน)

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล bkkhr@phiphinatural.com

  • พนักงานประจำ
  • ภูเก็ต

Loading

บจก.อันดามันเวฟ มาสเตอร์ เปิดรับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง Operator, พนักงานต้อนรับและรับจอง,เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการประจำท่าเรือ,พนักงานบัญชีลูกหนี้,พนักงานขับรถตู้/รถมินิบัส (ด่วน)

ตำแหน่ง  Operator         2  อัตรา

– เพศ  ชาย / หญิง

– อายุ  20  – 35 ปี

– วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีความรู้ และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

– มีหน้าที่ให้ข้อมูลกับลูกค้า และเอเย่นต์ต่างๆ ทางโทรศัพท์

– บันทึก  Booking ลงระบบข้อมูล

– คอนเฟิร์ม /ตอบแชทและไลท์กับลูกค้า, เอเย่นต์ต่างๆ

– จัดรถรับ-ส่งลูกค้า

– มีความรู้ ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำนักงานได้ดี

ตำแหน่ง  พนักงานต้อนรับ และรับจอง    2  อัตรา

– เพศ ชาย / หญิง

– อายุ  23 – 35  ปี

– วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

– หากมีประสบการณ์ในสายงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีความรู้ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

– มีทักษะการใช้คอมพิวเตอร์ได้ดี

– มีบุคลิกภาพ และอัธยาศัยดี สุภาพ ยิ้มแย้ม แจ่มใส

– มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

– เป็นผู้รักงานการบริการ

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ประจำท่าเรือ (ด่วน)     2  อัตรา

– เพศ  ชาย

– อายุ  22 – 45 ปี

– วุฒิการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป

– มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

– มีทักษะด้านการว่ายน้ำ

– สามารถทำงานบนเรือ และกลางแจ้งได้

– สามารถทำงานเป็นทีม และพร้อมเรียนรู้งานใหม่ๆได้ดี

– สามารถไปปฏิบัติงานที่สาขาอื่นได้ในบางครั้ง (จ.กระบี่, จ.ภูเก็ต, เกาะพีพี)

หน้าที่ – ความรับผิดชอบ

– ดูแลงานด้านเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

– ช่วยเหลืองานต่างๆ ตามที่ผู้จัดการท่าเรือได้มอบหมายให้ปฏิบัติงาน

– อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในการขึ้นลงเรือ

– ดูแลช่วยเหลือลูกค้าขนกระเป๋าสัมภาระต่างๆลงเรือ – ขึ้นท่าเรือ และจัดเรียงกระเป๋าสัมภาระต่างๆบนเรือให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

– ดูแลความเรียบร้อย และทำความสะอาดบนเรือ และบริเวณท่าเรือ

– อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ตำแหน่ง  พนักงานบัญชีลูกหนี้ (ด่วน)    2  อัตรา

– เพศ ชาย / หญิง

– อายุ  25 – 40 ปี

– วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ด้านบัญชี   3  ปีขึ้นไป

– หากมีประสบการณ์ด้านทัวร์ การท่องเที่ยว จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีความรู้ ความสามารถการใช้โปรแกรมบัญชีได้ดี

– สามารถทำบัญชีรายรับ-จ่าย และลูกหนี้ได้ดี

– สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

– มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

– เป็นผู้รักงานการบริการ

– สามารถปฏิบัติงานที่ต่างสาขาได้

ตำแหน่ง  พนักงานขับรถตู้ / รถมินิบัส (ด่วน)    หลายอัตรา

– เพศ  ชาย / หญิง

– อายุ  25 – 45 ปี

-ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา

-ไม่มีประวัติอาชญากรรม

– สุขภาพร่างกายแข็งแรง  ไม่มีโรคประจำตัว

– มีประสบการณ์  3 ปี ขึ้นไป

– มีใบขับขี่รถยนต์ ประเภท ท.2  ถูกต้องตามกฎหมาย

– มีความรู้จักเส้นทางในจังหวัดภูเก็ต/จังหวัดกระบี่เป็นอย่างดี จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– มีความรู้ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ
– สุภาพเรียบร้อย ซื่อสัตย์ มีความรับผิดชอบ ตรงต่อเวลา
– สามารถดูแล รักษา ตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

– สามารถยืดหยุ่นเรื่องเวลาในการทำงานได้

 

สวัสดิการ              – ชุดยูนิฟอร์ม                      – ประกันสังคม

วิธีการสมัครงาน (สัมภาษณ์งานทางโทรศัพท์) :   ส่งเอกสารสมัครงานทาง  E-mail: bkkhr@phiphinatural.com  หรือ ID LINE: 021154199 เอกสารสมัครงานอย่างละ 1 ชุด :

1.             ประวัติส่วนตัว Resume

2.             สำเนาบัตรประชาชน

3.             สำเนาทะเบียนบ้าน

4.             สำเนาวุฒิการศึกษา/ใบระเบียนผลการศึกษา

5.             สำเนาใบขับขี่รถยนต์ ประเภท ท.2

6.             สำเนาใบผ่านงาน/ใบฝึกงาน (ถ้ามี)

7.             รูปถ่ายปัจจุบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :   Tel . 02-1154199, 090-9204182   Line ID: 021154199   วันจันทร์-ศุกร์  เวลา 09.00-17.00 น.

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล bkkhr@phiphinatural.com

บริษัท อันดามันเวฟ มาสเตอร์ จำกัด

ให้บริการเดินเรือขนส่ง และนำเที่ยวใน ภูเก็ต-กระบี่