บริษัท อันดามันเวฟ มาสเตอร์ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและปฏิบัติการทั่วไป,พนักงานบัญชี,Operator,เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการประจำท่าเรือ,พนักงานขายสินค้าบนเรือ และอื่นๆ หลายอัตรา

บริษัท อันดามันเวฟ มาสเตอร์ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและปฏิบัติการทั่วไป,พนักงานบัญชี,Operator,เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการประจำท่าเรือ,พนักงานขายสินค้าบนเรือ และอื่นๆ หลายอัตรา

บริษัท อันดามันเวฟ มาสเตอร์ จำกัด เปิดรับสมัครพนักงานประจำ ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดและปฏิบัติการทั่วไป,พนักงานบัญชี,Operator,เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการประจำท่าเรือ,พนักงานขายสินค้าบนเรือ และอื่นๆ หลายอัตรา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล bkkhr@phiphinatural.com


ไกด์ทัวร์ทางทะเล

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด และปฏิบัติการทั่วไป     2  อัตรา

– เพศ หญิง

– อายุ 23 – 35 ปี

– วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด การโฆษณา หรือที่เกี่ยวข้อง

– หากมีประสบการณ์ตามสายงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีความรู้ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

– มีความสามารถในการถ่ายภาพพื้นฐานได้

– สามารถออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งภาพนิ่งและวีดิโอได้

– มีความรับผิดชอบ สามารถเรียนรู้งานได้ดี

– สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

– มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

– เป็นผู้รักงานการบริการ

 

ตำแหน่ง   พนักงานบัญชี                2  อัตรา

– เพศ ชาย / หญิง

– อายุ  23 – 35 ปี

– วุฒิการศึกษาระดับ ปวส.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีประสบการณ์ด้านบัญชีอย่างน้อย  1-2 ปีขึ้นไป

– หากมีประสบการณ์ด้านทัวร์ การท่องเที่ยว จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีความรู้ ความสามารถการใช้โปรแกรมบัญชีได้ดี

– สามารถทำบัญชีรายรับ-จ่าย และลูกหนี้ได้ดี

– สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี

– มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

– เป็นผู้รักงานการบริการ

– สามารถปฏิบัติงานที่สาขากระบี่ได้

 

ตำแหน่ง  Operator              3  อัตรา

– เพศ  ชาย / หญิง

– อายุ  18 – 30 ปี

– วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

– มีความรู้ และสามารถสื่อสารภาษาอังกฤษได้

– มีหน้าที่ให้ข้อมูลกับลูกค้า และเอเย่นต์ต่างๆ ทางโทรศัพท์

– บันทึก  Booking ลงระบบข้อมูล

– คอนเฟิร์ม /ตอบแชทและไลท์กับลูกค้า, เอเย่นต์ต่างๆ

– จัดรถรับ-ส่งลูกค้า

– มีความรู้ ความสามารถใช้คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์อิเล็กทรอนิกส์สำนักงานได้ดี

 

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการ ประจำท่าเรือ          2  อัตรา

– เพศ  ชาย

– อายุ  22 – 45 ปี

– วุฒิการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป

– มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

– มีทักษะด้านการว่ายน้ำ

– สามารถทำงานบนเรือ และกลางแจ้งได้

– สามารถทำงานเป็นทีม และพร้อมเรียนรู้งานใหม่ๆได้ดี

– สามารถไปปฏิบัติงานที่สาขาอื่นได้ในบางครั้ง (จ.กระบี่, จ.ภูเก็ต, เกาะพีพี)

หน้าที่ – ความรับผิดชอบ

– ดูแลงานด้านเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

– ช่วยเหลืองานต่างๆ ตามที่ผู้จัดการท่าเรือได้มอบหมายให้ปฏิบัติงาน

– อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในการขึ้นลงเรือ

– ดูแลช่วยเหลือลูกค้าขนกระเป๋าสัมภาระต่างๆลงเรือ – ขึ้นท่าเรือ และจัดเรียงกระเป๋าสัมภาระต่างๆบนเรือให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

– ดูแลความเรียบร้อย และทำความสะอาดบนเรือ และบริเวณท่าเรือ

– อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

ตำแหน่ง  พนักงานขายสินค้า  บนเรือ                3  อัตรา

– เพศ ชาย / หญิง

– อายุ  20 – 50 ปี

– วุฒิการศึกษาระดับ ม.6 ขึ้นไป

–  มีความรู้ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

– มีบุคลิกภาพ และอัธยาศัยดี  สุภาพ ยิ้มแย้ม แจ่มใส

– สามารถขายสินค้าต่างๆ บนเรือได้ดี  (ของทานเล่น,เครื่องดื่ม,ตั๋วเรือ,สินค้าที่ระลึก,อื่นๆ)

– สามารถให้ข้อมูลการเดินทางท่องเที่ยวกับลูกค้าชาวต่างชาติได้

– สามารถปฏิบัติงานบนเรือเฟอร์รี่ได้ดี

– มีทักษะความสามารถว่ายน้ำได้ดี

– สามารถไปปฏิบัติงานที่สาขาอื่นได้ในบางครั้ง (จ.ภูเก็ต, จ.กระบี่, เกาะพีพี)

– เป็นผู้รักงานการบริการ

 

ตำแหน่ง  เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า  ประจำท่าเรือ,บนเรือ         2  อัตรา

– เพศ ชาย / หญิง

– อายุ  23 – 35 ปี

– วุฒิการศึกษาระดับ ปวช.ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

– หากมีประสบการณ์ด้านมัคคุเทศก์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีความรู้ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

– ดูแลอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการที่ท่าเรือ และบนเรือ

– มีหน้าที่ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับการแนะนำลูกค้า ขึ้น-ลงเรือ

– สามารถปฏิบัติงานบนเรือเฟอร์รี่ได้ดี

– มีทักษะความสามารถว่ายน้ำได้ดี

– สามารถไปปฏิบัติงานที่สาขาอื่นได้ในบางครั้ง (จ.ภูเก็ต, จ.กระบี่, เกาะพีพี)

– มีบุคลิกภาพ และอัธยาศัยดี สุภาพ ยิ้มแย้ม แจ่มใส

– เป็นผู้รักงานการบริการ

 

ตำแหน่งงาน อื่นๆ  (สอบถามเพิ่มเติม)

สวัสดิการ  :      – มีชุดยูนิฟอร์ม           – มีประกันสังคม

วิธีการสมัครงาน (สัมภาษณ์งานทางโทรศัพท์) :   ส่งเอกสารสมัครงานทาง  E-mail: [email protected]  หรือ ID LINE: 021154199 เอกสารสมัครงานอย่างละ 1 ชุด :

1. ประวัติส่วนตัว (Resume)

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

4. สำเนาวุฒิการศึกษา / ใบระเบียนผลการศึกษา

5. ใบผ่านงาน / ใบฝึกงาน

6. รูปถ่ายปัจจุบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม :      Tel . 02-1154199, 090-9204182   Line ID: 021154199  E-mail: [email protected]  วันจันทร์-ศุกร์  เวลา 09.00-17.00 น.

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล bkkhr@phiphinatural.com

บริษัท อันดามันเวฟ มาสเตอร์ จำกัด

ให้บริการเดินเรือขนส่ง และนำเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต-กระบี่