บจก.อันดามันเวฟ มาสเตอร์ เปิดรับสมัครพนักงานประจำตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด และปฏิบัติการทั่วไป, Programmer, เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการประจำท่าเรือ

บจก.อันดามันเวฟ มาสเตอร์ เปิดรับสมัครพนักงานประจำตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด และปฏิบัติการทั่วไป, Programmer, เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการประจำท่าเรือ

บจก.อันดามันเวฟ มาสเตอร์ เปิดรับสมัครพนักงานประจำตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด และปฏิบัติการทั่วไป, Programmer, เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฏิบัติการประจำท่าเรือ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล bkkhr@phiphinatural.com

  • พนักงานประจำ
  • ภูเก็ต

Loading

ไกด์ทัวร์ทางทะเล

เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด และปฏิบัติการทั่วไป       1  อัตรา

– เพศ หญิง

– อายุ 23 – 35 ปี

– วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาการตลาด การโฆษณา หรือที่เกี่ยวข้อง

– หากมีประสบการณ์ตามสายงาน จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– มีความรู้ และสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี

– มีความสามารถในการถ่ายภาพพื้นฐานได้

– สามารถออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์ทั้งภาพนิ่งและวีดิโอได้

– มีความรับผิดชอบ สามารถเรียนรู้งานได้ดี

– สามารถทำงานเป็นทีมได้ดี

– มีความขยัน อดทน ซื่อสัตย์

– เป็นผู้รักงานการบริการ

 

Programmer           1  อัตรา

–          เพศ ชาย – หญิง

–          อายุ 23 – 35 ปี

–          วุฒิการศึกษาระดับ ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาที่เกี่ยวข้อง

–          มีประสบการณ์การทำงาน 1 – 2 ปี ขึ้นไป

–          มีความรู้ด้าน IT เบื้องต้น

–          งานส่วนใหญ่เป็น System Support

–          มีความรู้ ความสามารถ API พื้นฐานเป็นอย่างดี

–          หากมีผลงานให้ดูด้วย จะพิจารณาเป็นพิเศษ

–          Strong skill in PHP language

–          Experience skills with Javascript (DOM, multiple browser/OS support),HTML5, CSS3, JQuery

(or other JavaScript framework eg: AngularJS, React is plus )

–          Knowledge in Laravel Framework Eloquant, or the other MVC Framework is a plus

–          Knowledge in MEAN (Mongo, Express, Apache, NodeJS) is a plus

 

เจ้าหน้าที่ฝ่ายปฎิบัติการ ประจำท่าเรือ     1  อัตรา

– เพศ  ชาย

– อายุ  22 – 45 ปี

– วุฒิการศึกษาระดับ มัธยมศึกษาตอนต้นขึ้นไป

– มีทักษะด้านภาษาอังกฤษ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

– สุขภาพร่างกายแข็งแรง ไม่มีโรคประจำตัว

– มีทักษะด้านการว่ายน้ำ

– สามารถทำงานบนเรือ และกลางแจ้งได้

– สามารถทำงานเป็นทีม และพร้อมเรียนรู้งานใหม่ๆได้ดี

– สามารถไปปฏิบัติงานที่สาขาอื่นได้ในบางครั้ง (จ.กระบี่, จ.ภูเก็ต, เกาะพีพี)

หน้าที่ – ความรับผิดชอบ

– ดูแลงานด้านเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

– ช่วยเหลืองานต่างๆ ตามที่ผู้จัดการท่าเรือได้มอบหมายให้ปฏิบัติงาน

– อำนวยความสะดวกให้ลูกค้าในการขึ้นลงเรือ

– ดูแลช่วยเหลือลูกค้าขนกระเป๋าสัมภาระต่างๆลงเรือ – ขึ้นท่าเรือ และจัดเรียงกระเป๋าสัมภาระต่างๆบนเรือให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

– ดูแลความเรียบร้อย และทำความสะอาดบนเรือ และบริเวณท่าเรือ

– อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

สวัสดิการ                      – มีชุดยูนิฟอร์ม    – มีประกันสังคม

วิธีการสมัครงาน (สัมภาษณ์งานทางโทรศัพท์) :   ส่งเอกสารสมัครงานทาง  E-mail: bkkhr@phiphinatural.com  หรือ ID LINE: 021154199 เอกสารสมัครงานอย่างละ 1 ชุด :

1. ประวัติส่วนตัว (Resume)

2. สำเนาบัตรประชาชน

3. สำเนาทะเบียนบ้าน

4. สำเนาวุฒิการศึกษา  / ใบระเบียนผลการศึกษา

5. ใบผ่านงาน / ใบฝึกงาน

6. รูปถ่ายปัจจุบัน

สอบถามข้อมูลเพิ่มเติม : Tel . 02-1154199, 090-9204182  Line ID: 021154199   วันจันทร์-ศุกร์  เวลา 09.00-17.00 น.

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล bkkhr@phiphinatural.com

บริษัท อันดามันเวฟ มาสเตอร์ จำกัด

ให้บริการเดินเรือขนส่ง และนำเที่ยวในจังหวัดภูเก็ต-กระบี่