ผู้จัดการศูนย์บริการ-อะไหล่ / ที่ปรึกษางานบริการ / พนักงานบัญชี/พนักงานบุคคล/พนักงานสโตร์ / ธุรการศูนย์บริการ / นักการ-ล้างรถ

ผู้จัดการศูนย์บริการ-อะไหล่ / ที่ปรึกษางานบริการ / พนักงานบัญชี/พนักงานบุคคล/พนักงานสโตร์ / ธุรการศูนย์บริการ / นักการ-ล้างรถ

ผู้จัดการศูนย์บริการ-อะไหล่ / ที่ปรึกษางานบริการ / พนักงานบัญชี/พนักงานบุคคล/พนักงานสโตร์ / ธุรการศูนย์บริการ / นักการ-ล้างรถ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล autopolis@autopolis.co.th

  • พนักงานประจำ
  • Anywhere

Loadingพนักงานประจำ
ตำแหน่งงานว่าง บริษัท ออโตโพลิส จำกัด

1. ตำแหน่ง : ผู้จัดการฝ่ายขาย 1 อัตรา คุณสมบัติ – เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป – วุฒิการศึกษา ป.ตรี / ป.โท – มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการฝ่ายขายมาก่อน – มีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกเป็นอย่างดี – สามารถเดินทาง หรือ ทำงานนอกสถานที่ได้ – ลักษณะงาน ดูแลรับผิดชอบงานขายเพื่อบรรลุเป้าหมาย – ประสานงานและติดตามผลกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แน่ใจว่าวัตถุประสงค์และเป้าหมายการขายจะประสบความสำเร็จ – อัตราเงินเดือน ตามตกลง

2. ตำแหน่ง : ผู้จัดการศูนย์บริการ-อะไหล่ 1 อัตรา คุณสมบัติ – เพศชาย อายุ 35 ปีขึ้นไป – วุฒิการศึกษา ป.ตรี / ป.โท – มีความสามารถในการจัดการและบริหารงานในศูนย์บริการ – มีความรู้เรื่องเครื่องยนต์ รถยนต์ แก้ไขปัญหาแก่ลูกค้าได้ – ขยัน อดทน ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี มีความรับผิดชอบ – มีประสบการณ์ในด้านผู้จัดการศูนย์บริการอย่างน้อย 5 ปี – อัตราเงินเดือน ตามตกลง

3. ตำแหน่ง : พนักงานบัญชี 2 อัตรา คุณสมบัติ – เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป – จบการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาบัญชีเท่านั้น – ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบในหน้าที่ – ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ ภูมิลำเนาขอนแก่น – มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ รายได้ปรับตามประสบการณ์ – อัตราเงินเดือน ตามตกลง 7. ตำแหน่ง : พนักงานการเงิน 1 อัตรา คุณสมบัติ – เพศหญิง อายุ 25 ปี ขึ้นไป – จบการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาการเงิน บริหารธุรกิจหรือที่เกี่ยวข้อง – ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบในหน้าที่ – ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ ภูมิลำเนาขอนแก่น – มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ รายได้ปรับตามประสบการณ์ – อัตราเงินเดือน ตามตกลง

4. ตำแหน่ง : ที่ปรึกษาการขาย 2 อัตรา คุณสมบัติ – เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป – วุฒิ ป.ตรี – มีความรู้ความสามารถเรื่องเครื่องยนต์ รถยนต์ เบื้องต้น – ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ – มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ – อัตราเงินเดือน ตามตกลง

5. ตำแหน่ง : นักการล้างรถ 1 อัตรา คุณสมบัติ – เพศชาย อายุ 22+ ปี – วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด – ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบในหน้าที่ – ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ ภูมิลำเนาขอนแก่น – มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ รายได้ปรับตามประสบการณ์ – 065-240-6900

6. ตำแหน่ง : พนักงานบุคคล 1 อัตรา คุณสมบัติ – เพศหญิง อายุ 25 + ปี – วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี ทรัพยากรมนุษย์ หรือทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง – ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบในหน้าที่ – ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ – ภูมิลำเนาขอนแก่น – มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ รายได้ปรับตามประสบการณ์

7. ตำแหน่ง : พนักงานสโตร์ 1 อัตรา คุณสมบัติ – เพศหญิง/ชาย อายุ 25 + ปี – วุฒิการศึกษา ปวช . ขึ้นไป สาขาช่างยนต์ หรือทุกสาขาที่เกี่ยวข้อง – ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบในหน้าที่ – ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ – ภูมิลำเนาขอนแก่น – มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ รายได้ปรับตามประสบการณ์

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล autopolis@autopolis.co.th

บริษัท ออโตโพลิส จำกัด
Ladda
โพสต์โดย
Ladda