พนักงานบุคล

พนักงานบุคล

พนักงานบุคล

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล autopolis@autopolis.co.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น


รายละเอียดงาน

-สรรหาบุคคลากรที่มีความรู้ ความสามารถ ทักษะ และคุณสมบัติที่ตรงกับความต้องการของตำแหน่งงาน

-จัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ เพื่อแจ้งกฎ ระเบียบของบริษัทฯ และวัฒนธรรมองค์กร

-แจ้งเข้า / ออก พนักงานผ่านประกันสังคมทราบทันทีที่มีพนักงานเข้า-ออก

-ดูแลการอบรมของพนักงานทั้งหมด,สรุปวันอบรมพนักงาน -จัดเก็บข้อมูลพนักงาน และเอกสารต่างๆตามมาตรฐานบริษัทฯ

-ดูแลงานจัดซื้อ-จัดจ้างบริษัทฯ

-ดูแล งานอาคารสถานที่และ สาธารณูปโภค ต่างๆ

-หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

 

คุณสมบัติผู้สมัคร

-เพศหญิง

-อายุ 25-35 ปี

-วุฒิการศึกษา ป.ตรี / ป.โท

-หน้าฝ่ายบุคคล มีประสบการณ์งานบุคคล 2ปีขึ้นไป

-พนักงานบุคคล มีประสบการณ์งานบุคคล 1ปีขึ้นไป

-มีความสามารถในการใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรม Microsoft Office , Excel และ PowerPoint ได้เป็นอย่างดี

-ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบในหน้าที่

-เรียนรู้เร็ว มีความคิดสร้างสรรค์

-ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่

-มีประสบการณ์งานบุคคลจะรับพิจารณาเป็นพิเศษ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล autopolis@autopolis.co.th

บริษัท ออโตโพลิส จำกัด

ผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการ แห่งเดียวในขอนแก่น

HR Benz Autopolis
โพสต์โดย
HR Benz Autopolis