พนักงานคอนโทรล

พนักงานคอนโทรล

พนักงานคอนโทรล

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล autopolis_52@trustmail.jobthai.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามตกลง บาท / เดือน
ที่ปรึกษาบริการ ( SA )

ควบคุมการจ่ายงานซ่อมตามลำดับหมายเลข JOB -ติดตามความคืบหน้าในงานซ่อม และประสานกับแผนกรับรถ -ปฏิบัติงานตามแนวทางของผู้ผลิต (MBTh ทั้งนี้โดยผ่านฝ่ายบริการกลาง ) -มีการใช้เครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆที่ถูกต้องเหมาะสม โดยคำนึงถึงคุณภาพ ,เวลาที่ใช้ในการซ่อม และให้ถูกต้องเหมาะสมกับรุ่นของรถ รวมทั้งดูแลรักษาเครื่องมือให้อยู่ในสภาพดี เหมาะแก่การใช้งาน -ปฏิบัติตามมาตรการรักษาความปลอดภัย ความเป็นระเบียบ -ศึกษาอบรมความรู้เพิ่มเติม เพื่อปรับปรุงตัวเอง ในด้านเทคนิค และการจัดสายงาน -ให้ความร่วมมือหน้าที่อื่นๆ และกับเจ้าหน้าที่ของ MBTh และจากฝ่ายบริการกลาง -ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล autopolis_52@trustmail.jobthai.com

บริษัท ออโตโพลิส จำกัด

19 หมู่ที่ 20 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

CHANIDA
โพสต์โดย
CHANIDA