ผู้จัดการศูนย์บริการ-อะไหล่ / ที่ปรึกษางานบริการ / พนักงานช่าง / พนักงานสโตร์ / พนักงานคอนโทรล / ลูกค้าสัมพันธ์ / ธุรการศูนย์บริการ / แม่บ้าน / นักการ-ล้างรถ

ผู้จัดการศูนย์บริการ-อะไหล่ / ที่ปรึกษางานบริการ / พนักงานช่าง / พนักงานสโตร์ / พนักงานคอนโทรล / ลูกค้าสัมพันธ์ / ธุรการศูนย์บริการ / แม่บ้าน / นักการ-ล้างรถ

ผู้จัดการศูนย์บริการ-อะไหล่ / ที่ปรึกษางานบริการ / พนักงานช่าง / พนักงานสโตร์ / พนักงานคอนโทรล / ลูกค้าสัมพันธ์ / ธุรการศูนย์บริการ / แม่บ้าน / นักการ-ล้างรถ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล autopolis@autopolis.co.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

ผู้จัดการศูนย์บริการ-อะไหล่ / ที่ปรึกษางานบริการ / พนักงานช่าง / พนักงานสโตร์ / พนักงานคอนโทรล / ลูกค้าสัมพันธ์ / ธุรการศูนย์บริการ / แม่บ้าน / นักการ-ล้างรถ

บริษัท ออโตโพลิส จำกัด

(ผู้จำหน่ายเมอร์เซเดส-เบนซ์อย่างเป็นทางการ)

 

เปิดรับสมัครงาน

 

1.  ผู้จัดการศูนย์บริการ-อะไหล่          1    อัตรา

คุณสมบัติ                           เพศชาย   อายุ  40   ปีขึ้นไป

วุฒิการศึกษา ป.ตรี / ป.โท

มีประสบการณ์งานด้านศูนย์บริการอย่างน้อย  5  ปี

 

2.  ที่ปรึกษางานบริการ (SA)      1    อัตรา

คุณสมบัติ                           วุฒิการศึกษา  ปวส. สาขาเกี่ยวกับยานยนต์

 

3.  พนักงานช่าง                   2    อัตรา

คุณสมบัติ                           วุฒิการศึกษา ปวส. สาขาเกี่ยวกับยานยนต์

หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

 

4.  พนักงานสโตร์                 1    อัตรา

คุณสมบัติ                           วุฒิการศึกษา  ปวส. สาขาเกี่ยวกับยานยนต์

 

5.  พนักงานคอนโทรล             1    อัตรา

คุณสมบัติ                           วุฒิการศึกษา  ปวส. สาขาเกี่ยวกับยานยนต์

 

6.  ลูกค้าสัมพันธ์                      1     อัตรา

คุณสมบัติ                           จบการศึกษาระดับ ป.ตรี ทุกสาขา

 

7.  ธุรการศูนย์บริการ                 1     อัตรา

คุณสมบัติ                           จบการศึกษาระดับ ป.ตรี ทุกสาขา

 

8.  แม่บ้าน                         1    อัตรา

คุณสมบัติ                 วุฒิการศึกษาไม่จำกัด

 

9.  นักการ-ล้างรถ           1    อัตรา

คุณสมบัติ                 วุฒิการศึกษาไม่จำกัด

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล autopolis@autopolis.co.th

บริษัท ออโตโพลิส จำกัด

19 หมู่ที่ 20 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000