ผู้จัดการฝ่ายขาย , พนักงานขาย (ชาย) , พนักงานบัญชี , ช่าง , พนักงานสโตร์ , พนักงานคอนโทรล , ธุรการศูนย์บริการ , นักการล้างรถ

ผู้จัดการฝ่ายขาย , พนักงานขาย (ชาย) , พนักงานบัญชี , ช่าง , พนักงานสโตร์ , พนักงานคอนโทรล , ธุรการศูนย์บริการ , นักการล้างรถ

ผู้จัดการฝ่ายขาย , พนักงานขาย (ชาย) , พนักงานบัญชี , ช่าง , พนักงานสโตร์ , พนักงานคอนโทรล , ธุรการศูนย์บริการ , นักการล้างรถ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล autopolis@autopolis.co.th

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น

Loadingตำแหน่งงานว่าง บริษัท ออโตโพลิส จำกัด

 

1.             ตำแหน่ง                :               ผู้จัดการฝ่ายขาย                                   1              อัตรา

คุณสมบัติ

–                 เพศชาย   อายุ  40  ปีขึ้นไป

–                 วุฒิการศึกษา ป.ตรี / ป.โท

–                 มีประสบการณ์เป็นผู้จัดการฝ่ายขายมาก่อน

–                 มีทักษะในการติดต่อสื่อสารกับบุคคลภายนอกเป็นอย่างดี

–                 สามารถเดินทาง หรือ ทำงานนอกสถานที่ได้

–                 ลักษณะงาน ดูแลรับผิดชอบงานขายเพื่อบรรลุเป้าหมาย

–                 ประสานงานและติดตามผลกับผู้ที่เกี่ยวข้องเพื่อให้แน่ใจว่าวัตถุประสงค์และเป้าหมายการขายจะประสบความสำเร็จ

–                 อัตราเงินเดือน ตามตกลง

 

2.             ตำแหน่ง                :               พนักงานขาย                        1              อัตรา

คุณสมบัติ

–                 เพศชาย  อายุ  25 – 35  ปี

–                 วุฒิ ป.ตรี

–                 มีความรู้ความสามารถเรื่องเครื่องยนต์ รถยนต์ เบื้องต้น

–                 ขับรถยนต์ได้  มีใบขับขี่

–                 มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

–                 อัตราเงินเดือน ตามตกลง

 

3.             ตำแหน่ง                :               พนักงานบัญชี                                     1              อัตรา

คุณสมบัติ

–                 เพศหญิง อายุ  25 – 35  ปี

–                 จบการศึกษาระดับ ป.ตรี สาขาบัญชีเท่านั้น

–                 ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบในหน้าที่

–                 สามารถใช้โปรแกรม Express ได้ดี

–                 มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ รายได้ปรับตามประสบการณ์

–                 อัตราเงินเดือน ตามตกลง

 

4.             ตำแหน่ง                :               พนักงานช่าง                                        1              อัตรา

คุณสมบัติ

–                 เพศชาย อายุ 23 ปีขึ้นไป

–                 วุฒิ ปวส. สาขา ช่างยนต์

–                 มีความรู้ความสามารถเรื่องเครื่องยนต์ รถยนต์ เบื้องต้น

–                 ขับรถยนต์ได้  มีใบขับขี่

–                 มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

–                 อัตราเงินเดือน ตามตกลง

 

5.             ตำแหน่ง                :               พนักงานสโตร์                                     1              อัตรา

คุณสมบัติ

–                 เพศชาย  อายุ   22+ ปี

–                 วุฒิการศึกษา  ปวช., ปวส. ด้านช่างยนต์

–                 ควบคุมรักษาเครื่องมือทุกชนิดของศูนย์บริการให้อยู่ครบและมีสภาพพร้อมใช้งาน

–                 ควบคุมการเบิกจ่ายเครื่องมือของศูนย์บริการ

–                 หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

–                 อัตราเงินเดือน ตามตกลง

 

6.             ตำแหน่ง                :               พนักงานคอนโทรล                                            1              อัตรา

คุณสมบัติ

–                 เพศชาย   อายุ 25 ปีขึ้นไป

–                 วุฒิ ปวส. สาขาเกี่ยวกับยานยนต์

–                 มีความรู้ความสามารถเรื่องเครื่องยนต์ รถยนต์ เบื้องต้น

–                 ขับรถยนต์ได้  มีใบขับขี่

–                 มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

–                 อัตราเงินเดือน ตามตกลง

 

7.             ตำแหน่ง                :               ธุรการศูนย์บริการ                                               1              อัตรา

คุณสมบัติ

–                 เพศหญิง อายุ   25 – 35  ปี

–                 จบการศึกษาระดับ ป.ตรี

–                 ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบในหน้าที่

–                 ทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี รักงานบริการ

–                 ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ ภูมิลำเนาขอนแก่น

–                 มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

–                 อัตราเงินเดือน ตามตกลง

 

8.             ตำแหน่ง                :               นักการล้างรถ                                       1              อัตรา

คุณสมบัติ

–                 เพศชาย  อายุ  22+ ปี

–                 วุฒิการศึกษา ไม่จำกัด

–                 ขยัน อดทน มีความรับผิดชอบในหน้าที่

–                 ขับรถยนต์ได้ มีใบขับขี่ ภูมิลำเนาขอนแก่น

–                 มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

–                 อัตราเงินเดือน ตามตกลง

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล autopolis@autopolis.co.th

บริษัท ออโตโพลิส จำกัด

จำหน่ายและซ่อมบำรุงรถยนต์นั่งส่วนบุคคล เมอร์เซเดส-เบนซ์

ple-juntarasombut
โพสต์โดย
Ple Wiraporn Juntarasombut