IT/การตลาด

IT/การตลาด

IT/การตลาด

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล autopolis_10@trustmail.jobthai.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้างบริษัท บาท / ปี

Loading

พนักงานคอนโทรล

รายละเอียดงาน

-เป็นผู้ติดต่อประสานงานหลักในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับงานIT

-แจ้งประเด็นปัญหาต่างๆกับผู้ให้บริการด้านITที่ทาง MBTh มอบหมายให้ดำเนินการแทน เมื่อจำเป็น -วิเคราะห์ปัญหาขั้นพื้นฐานและแก้ปัญหาที่เกี่ยวข้องกับระบบIT

-สนับสนุนและแก้ปัญหาแก่ผู้ใช้งานระบบตามคำแนะนำจากเจ้าหน้าที่ซัพพอร์ตของ CDK หรือ MBTh-IT Helpdesk

-ประสานงานกับผู้ใช้งานเมื่อระบบปิดปรับปรุง/ซ่อมบำรุง

-ดูแลรักษาประสิทธิภาพการทำงานประจำวันของระบบคอมพิวเตอร์ ติดตั้ง แก้ไข และซ่อมแซมฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์ ซอฟต์แวร์ และอุปกรณ์ต่อพ่วงให้อยู่ในสภาพที่พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

-บริหารจัดการเนื้อหาสื่อบนแพลตฟอร์มดิจิทัลของ MBTh หรือสนับสนุนงานผู้เชี่ยวชาญด้านสื่อดังกล่าวของดีลเลอร์

-ช่วยเหลือและประสานงานกับ MBTh เมื่อมีการจัดอบรมผู้ใช้งานโดย MBTh

-ประสานงานกับ MBTh ในเรื่องกิจกรรมทางการตลาด

-รับผิดชอบในการวางแผน และดำเนินงานเกี่ยวกับกิจกรรมทางการตลาด

-หาช่องทางที่เป็นไปได้ในการนำเสนอสินค้าและอุปกรณ์เสริมต่างๆ ของเมอร์เซเดส-เบนซ์ โดยผ่านความร่วมมือของพันธมิตร / ผู้มีส่วนเกี่ยวข้อง

-มอบหมายการดูแลกลุ่มลูกค้า / หรือพื้นที่ตลาดให้กับพนักงานขายเมอร์เซเดส-เบนซ์ ตามลำดับ

-ดูแลเว็บไซต์ www.autopolis.mercedes-benz.co.th

-หน้าที่อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย
คุณสมบัติผู้สมัครปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์/ บริหารเทคโนโลยีสารสนเทศ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง
มีประสบการณ์ด้านไอทีซัพพอร์ต 2-3 ปี มีพื้นฐานงานระบบโครงสร้างพื้นฐานและแอพพลิเคชั่น
มีประสบการณ์ในสายงานธุรกิจค้าปลีกและ/หรือธุรกิจรถยนต์
ทำงานเป็นทีมได้ มีทักษะด้านการวิเคราะห์แก้ปัญหา
มีความกระตือรือร้น ขยัน อดทน รับแรงกดดันได้ดี
มีใจรักบริการ
เรียนรู้เร็ว มีความคิดสร้างสรรค์
มีทักษะสื่อสารในระดับดี สามารถประสานงานกับแผนกต่างๆภายในบริษัทได้ และกับ MBTh หรือบริษัทที่ MBTh มอบหมายให้ดำเนินการแทน

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล autopolis_10@trustmail.jobthai.com

บริษัท ออโตโพลิส จำกัด

19 หมู่ที่ 20 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

Chada
โพสต์โดย
Chada✨