Car checker

Car checker

Car checker

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล autopolis_04@trustmail.jobthai.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้างบริษัท บาท / ปี
พนักงานคอนโทรล

Car Checker ตรวจสอบสภาพรถ

1.1.    สามารถใช้ Xentry Mobile Tablet สำหรับการตรวจสอบและ AQT สำหรับการวิเคราะห์เบื้องต้น กับการที่เข้ามา ณ จุดรับบริการ และโอนข้อมูลไป Xentry portal อย่างสมบูรณ์

1.2.    สามารถปฏิบัติการตรวจสอบรถ Active reception  ทั้ง 3 ขั้นตอนได้

Car Checker เตรียมข้อมูลสำหรับงานซ่อมและบำรุงรักษา

2.1.    ทำการตรวจสอบสภาพรถผ่าน Xentry Mobile

2.2.    ย้ายรถไปที่พักรถ

2.3.    ดำเนินการวิเคราะห์  ผ่าน Xentry  mobile  และ AQT ส่งข้อมูล

ใช้รายการตรวจสอบ Check  list ในระหว่างการตรวจรถ  ซึ่งทำให้สามารถตรวจสอบและจัดทำเอกสาร

ทักษะทางสังคมและมนุษยสัมพันธ์

3.1.    ทำหน้าที่เป็นตัวแทนของแบรนด์ Mercedes-Benz

3.2.    สื่อสารกับลูกค้าและพนักงานในองค์กรได้อย่างเหมาะสมตามสถานการณ์

3.3.    สามารถทำงานร่วมกับผู้อื่น  เพื่อก่อให้เกิดศักยภาพในการทำงานสูงสุด

ความสามารถในการวิเคราะห์

4.1.    มีความรู้พื้นฐานของการวิเคราะห์รถยนต์ผ่าน  Xentry  mobile รวมถึงเทคนิคอื่น  เพื่อใช้ในการดำเนินการบริการ  การเสนอการติดตั้งอุปกรณ์เสริม  และทราบวิธีดำเนินการประกอบอย่างง่าย

4.2.    ความสามารถในการปรับตั้งค่าระบบการบำรุงรักษา  และการยกเลิก/ปฏิกิริยาเบรก SBC

4.3.    สามารถใช้  Xentry  mobile  ได้อย่างคล่องแคล่ว

ความชำนาญในการปฏิบัติงาน

5.1.    มีความรู้พื้นฐานที่ดีเกี่ยวกับระบบรถยนต์และส่วนประกอบในผลิตภัณฑ์ของเมอร์เซเดส-เบนซ์

5.2.    คุ้นเคยกับรูปแบบและการใช้งานระบบ   ส่วนประกอบและชุดประกอบหลักและสามารถเลือกให้เข้ากับรุ่นรถที่ใช้อย่างมั่นใจ

5.3.    คุ้นเคยกับวิธีการใช้งานระบบยานพาหนะพื้นฐานและฟังก์ชั่นการใช้งานของอุปกรณ์มาตรฐานโดยไม่ต้องอ่านคู่มือผู้ใช้งาน

ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล autopolis_04@trustmail.jobthai.com

บริษัท ออโตโพลิส จำกัด

19 หมู่ที่ 20 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

Chada
โพสต์โดย
Chada✨