ธุรการศูนย์บริการ

ธุรการศูนย์บริการ

ธุรการศูนย์บริการ

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล autopolis_07@trustmail.jobthai.com

  • พนักงานประจำ
  • ขอนแก่น
  • ตามโครงสร้างบริษัท บาท / ปี
พนักงานคอนโทรล

1ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามารับบริการด้วยอัธยาศัยที่ดี

2.ดูแลตารางนัดหมายล่วงหน้า (Advance Booking) ทุกวัน และติดตามลูกค้าที่จะเข้ารับบริการประจำวัน

3.ติดต่อลูกค้าและจัดพิมพ์เอกสารติดตามข้อมูลลูกค้า

4.ติดต่อลูกค้าจัดพิมพ์เอกสารติดตามลูกค้า 6 เดือน

5.รับเรื่องและติดตามผลการร้องเรียนของลูกค้า รายงานความคืบหน้าให้หัวหน้างานทราบ พร้อมบันทึกการติดตามทุกระยะ

6.แจ้งให้ลูกค้าทราบกรณี แคมเปญพิเศษ โดยสื่อต่างๆ เช่น โทรศัพท์ ,จดหมาย และ E-Mail เป็นต้น 7.สรุปและติดตามลูกค้าเข้ารับบริการ

8.ติดตามลูกค้าเข้ารับบริการเมื่อมี Recall , Service Measure จัดทำและจัดเก็บข้อมูลลงในแบบฟอร์ม 9.จัดทำข้อมูล DATA BAES ประจำเดือนและนำส่ง เมอร์เซเดส-เบนซ์ (ประเทศไทย) ตามช่วงเวลาที่กำหนด

10.บันทึกประวัติการซ่อมลงในการ์ดประวัติของลูกค้าประจำวัน

11.ตรวจสอบข้อมูลบน Salesforce ถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนดโดย MBTh

12.จัดเก็บความยินยอมของลูกค้า ( Customer Consent Form ) ตามมาตรฐานการดำเนินงานของ MBTh เพื่อเป็นหลักฐานสำหรับอ้างอิงข้อมูลลูกค้าตามกฎหมายการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562

13.ทำหน้าที่เป็นประชาสัมพันธ์ ของบริษัทฯ

14.หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สมัครงานหรือขอรายละเอียดเพิ่มเติม อีเมล autopolis_07@trustmail.jobthai.com

บริษัท ออโตโพลิส จำกัด

19 หมู่ที่ 20 ต.บ้านเป็ด อ.เมือง จ.ขอนแก่น 40000

Chada
โพสต์โดย
Chada✨