พนักงานทรัพยาการบุคคล 1 อัตรา (สัญญาจ้าง 12 เดือน)

พนักงานทรัพยาการบุคคล 1 อัตรา (สัญญาจ้าง 12 เดือน)

พนักงานทรัพยาการบุคคล 1 อัตรา (สัญญาจ้าง 12 เดือน)

Loading

พนักงานกราฟิก

หน้าที่ : สรรหาและคัดเลือกบุคคลให้ทันตามความต้องการของบริษัทฯ นำเสนอช่องทาง และวิธีการในการรับสมัครงานเพื่อให้ผู้สมัครงานตามความต้องการของบริษัท ดำเนินการทำสัญญาจ้างและจัดเก็บเอกสารการจ้างตามขั้นตอนดำเนินงานของบริษัท และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

คุณสมบัติ : 
1. อายุไม่เกิน 30 ปี

2. ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขาการจัดการทรัพยากรมนุษย์ รัฐศาสตร์ การจัดการ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง

3. สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์ Microsoft office เช่น Word , Excel , PowerPoint ได้ดี

4.มีประสบการณ์ด้านการสรรหาพนักงาน อย่างน้อย 1 ปี

5.มนุษยสัมพันธ์ดี มีทักษะการสื่อสารประสานงาน และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า

6. มีใบอนุญาตขับขี่รถยนต์

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

1111 ม.1 ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น

HR _ACG
โพสต์โดย
HR _ACG