Programmer

Programmer

รายละเอียดการสมัครงาน forms.gle.


พนักงานกราฟิก

รายละเอียดงาน
รับผิดชอบในการออกแบบจัดทำและให้คำแนะนำผู้ใช้งานทางด้านซอฟท์แวร์ และดูแลระบบข้อมูลของบริษัท เพื่อให้มีประสิทธิภาพสูงสุด

คุณสมบัติผู้สมัคร
1. อายุไม่เกิน 30 ปี
2. ปริญญาตรี ขึ้นไป สาขา วิศวกรรมคอมพิวเตอร์,วิทยาการคอมพิวเตอร์ หรือ สาขาที่เกี่ยวข้อง
3. มีประสบการณ์ในการพัฒนาโปรแกรม (โดยใช้ NodeJS, PHP, MySQL, ReactJS, VueJS, Mongo DB)  1 ปีขึ้นไป
4. มีทักษะการสื่อสารประสานงาน และการแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า
5. สามารถทำงานภายใต้แรงกดดันได้ดี
6. มีความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับWindow Server และระบบ Network

รายละเอียดการสมัครงาน forms.gle.

บริษัท ออโตคอร์ป โฮลดิ้ง จำกัด (มหาชน)

1111 ม.1 ต.บ้านทุ่ม อ.เมือง จ.ขอนแก่น

HR _ACG
โพสต์โดย
HR _ACG